Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik-puls, rytm och eget skapande

Skapad 2020-09-24 13:06 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 5 – 6 Musik
Vi kommer arbeta med puls och rytm på olika sätt. Vi kommer träna på timing, att lyssna och att hålla takten. Vi kommer även att lära oss om noter och olika musiksymboler. Avslutningsvis ska ni i grupp skapa en Rytmkomposition inspirerad av percussiongruppen Stomp.

Innehåll

Förberedande övningar: "klappkorreografi", lek: "pass the beat around the room", genomgång av notvärden och pauser samt klappa efter noter på youtube.

Skapa en "Stomp"

Ni ska i grupp skapa en Rytmkomposition inspirerad av percussiongruppen Stomp. Vi börjar med att se ett filmklipp som visar olika stompframföranden och pratar om hur man kan tänka när man gör en egen stomp.

1.    Välj ett tema och fundera på vilka föremål som kan passa in i det temat. Exempelvis tema:skolgården. Hur kan man göra intressanta ljud med hjälp av bollar, hopprep eller fotbollsmålet? Hur kan vi sätta ihop de ljuden till en komposition?

2.    2. Se till att alla i gruppen väljer ett föremål. Experimentera därefter och se vilka rytmer ni kan komma på som går att göra med det föremål som du har valt. 

3.    3. Hur kan vi sätta ihop våra rytmer? Måste alla ”spela” samtidigt? Tänk på dynamik (=starkt eller svagt ljud). Det blir mer intressant om man varierar sig.

4.    kompositionen ska ha minst två delar, tänk det som en vers och en refräng. Delarna ska låta olika men de måste ändå hänga ihop så det låter som en och samma låt. 

5.    Fundera på hur ni kan framföra ert stomp på ett sätt som fångar publiken.

Vi  Vi avslutar med att redovisa för klassen eller genom att spela in ert stomp på en iPad och visa för mig.

Centralt innehåll:

Musicerande och musikskapande

 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former.
 • Musikframföranden.

Musikens verktyg

 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer

Kunskapskrav:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma. Dessutom spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma. Dessutom spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan spela en enkel anpassad slagverksstämma. Dessutom spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

 

Uppgifter

 • Musik: rytmkomposition film

 • Musik: rytmkomposition film

 • Musik: rytmkomposition film

 • Musik: rytmkomposition film

 • Musik: rytmkomposition film

 • musik: rytmkomposition

Matriser

Mu
Musik sammanställning kunskapskrav åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slagverk
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven har ej uppnått aktuellt kunskapskrav.
Eleven kan spela delar av en enkel slagverksstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel slagverksstämma.
Eleven kan spela en enkel slagverksstämma.
Tekniskt kunnande Musikaliskt uttryck Att spela tillsammans
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven har ej uppnått aktuellt kunskapskrav.
Eleven sjunger eller spelar i viss mån med timing. Genom att lyssna och försöka uppmärksamma vad som sker i musicerandet försöker eleven även anpassa sin stämma till helheten.
Eleven sjunger eller spelar med relativt god timing och med relativt passande karaktär. Genom att lyssna och försöka uppmärksamma vad som sker i musicerandet försöker eleven även anpassa sin stämma väl till helheten.
Eleven sjunger eller spelar med god timing och med passande karaktär. Genom att lyssna och försöka uppmärksamma vad som sker i musicerandet försöker eleven även anpassa sin stämma mycket väl till helheten.
Musikskapande Gestaltning
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven har ej uppnått aktuellt kunskapskrav.
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: