👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, procent och proportionalitet

Skapad 2020-09-24 14:17 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik
Bråk, procent och proportionalitet

Innehåll

Utgångspunkt:

Eleverna har tidigare undervisats i bråk och procent. Detta är en repetition av dessa kunskaper med lite ny påbyggnad.

 

 Aktuella begrepp:

Bråk, blandad form, bråkform, graf, procent, proportionalitet, proportionella samband

 

Innehåll:

 

- vi reder ut begrepp och betydelsen av de olika begreppen för arbetsområdet

- metoder för uträkningar

- metoder och strategier för problemlösning

- matematisk kommunikation och resonemang

 

 

 Arbetssätt:

 

genomgångar

övning både enskilt, par och i grupp

filmer

arbete i både bok, på matteappen, olika webbsidor

 

 

Bedömning och dokumentation:

 

Skriftligt prov i slutet av arbetsperioden där du bedöms i  förmågorna begrepp, metod, problemlösning, resonemang och kommunikation i matematik kopplat till bråk, procent och proportionalitet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Matematik åk 6

F (ej godtagbara kunskaper)
E
D
C
B
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Du behöver mer tid för att nå E-nivå.
Du kan beskriva och förklara några av begreppen samt använda dig av dem vid diskussioner och genomgångar.
Du kan beskriva och förklara flera av begreppen samt använda dig av dem vid diskussioner och genomgångar.
Du kan beskriva och förklara alla begreppen samt använda dig av dem i nya situationer.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Du behöver mer tid för att nå E-nivå.
Du kan välja och använda metoder för att lösa uppgifter inom arbetsområdet.
Du kan välja och använda metoder för att lösa uppgifter med ett korrekt svar inom arbetsområdet .
Du kan använda dig av effektiva metoder när du löser uppgifter med ett korrekt svar inom arbetsområdet.
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
Du behöver mer tid för att nå E-nivå.
Du kan välja och använda strategier och metoder och beskriva tillvägagångssätt men kanske inte kommer fram till ett korrekt svar. Du kan också bidra med förslag till alternativa tillvägagångssätt samt resonera över rimligheten i ditt svar.
Du kan välja och använda strategier och metoder och beskriva tillvägagångssätt och komma fram till ett korrekt svar. Du kan också ge något förslag till alternativa tillvägagångssätt samt resonera över rimligheten i ditt svar.
Du kan välja och använda effektiva strategier och metoder och beskriva tillvägagångssätt och komma fram till ett korrekt svar. Du kan också ge flera förslag till alternativa tillvägagångssätt samt resonera över rimligheten i ditt svar.
Kommunikation och resonemang
Föra ett resonemang kvalitet på slutsatser och analyser. Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Du behöver mer tid för att nå E-nivå.
Du kan oftast muntligt och skriftligt visa hur du har löst en uppgift. Du kan även ställa frågor och till viss del föra resonemangen framåt.
Du kan muntligt och skriftligt visa hur du har löst en uppgift. Du kan även ställa frågor och föra resonemangen framåt.
Du kan muntligt och skriftligt visa hur du har löst en uppgift på ett effektivt sätt. Du kan även ställa frågor och föra resonemangen framåt och fördjupa och bredda dem.