Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Täcknamn Mattias

Skapad 2020-09-24 14:52 i Murgårdsskolan Sandviken
Arbete med skönlitterär bok
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Vi läser boken "Täcknamn Mattias" och arbetar med diskussionsfrågor. Vi kommer även skriva en refererande och en gestaltande beskrivning.

Innehåll

Vecka 37-40 (ca), År 7, Skönlitteratur - gemensam bok, “Täcknamn Mattias”.

 

Vad?

Lässtrategier-skönlitteratur genom läsning av klassgemensam bok. Skriva beskrivande text.

 

Hur? 

V 37. Skönlitteratur, “Täcknamn Mattias”.

Repetera lässtrategier, före läsning/under läsning/efter läsning. Använda boken som utgångspunkt. Prata om valet av bok och ge extra förförståelse vid behov. 

Starta upp med högläsning av boken.   

V 38. Kort resumé av det hittills lästa. Fortsatt tyst läsning (givet antal sidor). 

V 39-40. Gruppdiskussion kring boken (frågor) halva lektionen. Högläsning halva lektionen. 

V 41. Fortsatt läsning på egen hand.

Gå igenom refererande och gestaltande beskrivning och ge exempel, se exempeltext. 

Eleverna skriver sedan enskilt. 

 

 

Vad bedöms? 

Skriftlig refererande och gestaltande beskrivning.

Muntligt deltagande i helklass/gruppdiskussion. 

Uppgifter

 • Gestaltande beskrivning

 • Frågor till boken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: