Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering språk. Stjärnan/Månen HT-20

Skapad 2020-09-24 15:30 i Norrgårdens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi skall arbeta med bokprojektet På rymmen i rymden och ha fokusområde språk

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Bokprojekt- Hugo, elak blodtörstig och jättefarlig. Fokusområde matematik.

Tidsperiod: Sep-okt

Förskolans namn: Norrgårdens förskola

Grupp: Stjärnan/Månen

Barnens ålder: 2-3

År och datum: 2020-09-24

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Språk

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska
-intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att  använda sig av, tolka, ifrågasätta, och samtala om dessa

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill öka barnens ordproduktion och stimulera barnen till samtalet genom att samtala med barnen utifrån bilder i boken med hjälp av takk-tecken.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi använder oss av boken i vårt bokprojekt och genom vår pedagogiska dokumentation så ser vi barnens behov och utveckling. Detta jobbar vi med i hela arbetslaget men med anpassning för de yngre. Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Genom Unikum, projektvägg och i hallen på dokument 3 i pedagogisk dok.Planeringen upprättad av:

 Jeanette, Ann-Sofie

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: