👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans

Skapad 2020-09-24 15:39 i Slaka skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa: Dans åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lektionsarbete
Eleven har inte uppnått detta kunskapskrav.
Deltar i de olika danserna och anstränger sig på lektionerna.
Är drivande och engagerad i danserna och deltar med stor ansträngning på de olika lektionerna.
Arbetar mycket aktivt i de olika danserna och är engagerad och drivande under lektionerna. Tar stort ansvar för arbetet under lektionerna och gör alltid sitt bästa.
Rytm och takt
Eleven har inte uppnått detta kunskapskrav.
Visar på grundläggande koordinationsförmåga och klarar de motoriska krav som danserna kräver. Kan känna takten och göra rörelserna till den.
Visar kontroll över de egna rörelserna med god koordination. Kan utföra rörelserna i takt till musiken och visar viss känsla i dansen.
Kontrollerar sina rörelser med god koordination och kontroll. Har mycket god taktkänsla och kan röra sig enskilt till musiken. Visar en känsla av takt och rytm och kan dansa med viss inlevelse och känsla.