Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djungelpiraterna underisningsplan ht20- Fruängens Förskolor

Skapad 2020-09-24 17:37 i 233351 Förskolan Ellen Fries Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En undervisningsplan kan jämföras med en projektplan. Undervisningsplanen upprättas inför en projektstart och ska ligga till grund för de målstyrda undervisningstillfällena inom ett projekt. En undervisningsplan beskriver hur vi ska lägga upp undervisning utifrån målen i utbildningsplanen. Tanken är att du kan skapa fler undervisningsplaner för olika intresseområden eller mål.

Innehåll

 

 

 Undervisningsplan Djungelpiraterna ht 2020

Gör en planering för projektet utifrån nedanstående frågor

Tidsplan: HT 2020

Hur länge planerar vi att arbeta med det här?

VARFÖR har vi valt att arbeta med

det här? (syfte)

Barnens behov och intresse

Vi ser att våra barn har ett intresse för bilar och andra saker som rullar/snurrar såsom bollar, rockringar och dockvagnar.

Vad är det vi vill att barnen ska utveckla kunskap om

Vilka saker kan rulla? 

Vilka saker kan snurra?

Vad behövs det för att saker skulle rulla/snurra?

Vilka former kan rulla/snurra?

Rullar och snurra de på olika sätt?

 

Vilka färdigheter vill vi att barnen ska utveckla

(ta gärna hjälp av läroplansmålen)

 Rörelseglädje, grov- och finmotorik,skapande verksamhet, språk och intresse för böcker, kommunikation, problemlösning,  intresse för sitt eget lärande, naturvetenskap

Läroplansmål:

Förskolan ska ge  varje barn förutsättningar att utveckla:

– nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

– fantasi och föreställningsförmåga

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

- intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra.

- förståelse inför naturvetenskap... och fysikaliska fenomen.

 – förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

– förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen 

 

 

 

 

 

VAD ska projektet innehålla?

Vilken förförståelse finns hos barnen?

Barnen förstår att vissa saker kan rulla tex bilar, vagnar bollar. Barnen förstår att om det sluttar neråt och man släpper en bil eller boll så rullar den ner (tyngdlagen).

Vilka aktiviteter ska planeras?

Leta och undersöka saker som rullar/snurrar på gården och låta barnen ta in dem för att utforska vidare och ev skapa med vissa saker.

Prova på vilka saker som rullar bra nedför berget och prata om varför.

Göra en lutande plan och utforska vilken lutning ska planet ha för att saker skulle kunna rulla

Skapa och konstruera saker som kan rulla/snurra med hjälp av olika material

Ta in bilar och andra saker som kan rulla till samlingen samt jämföra det med saker som inte kan rulla.

Läsa böcker om saker som rullar och berätta sagor med hjälp av ett konkret material.

Filma och fota aktiviteterna och titta på tillsammans med barnen så de kan reflektera runt sitt lärande.

 

 

 

 

 

 

 

 

HUR ska vi organisera?

Vilket förhållningssätt ska vi ha för att stödja lärandet?

Vi ska vara nyfikna medforskande pedagoger och erbjuda barnen material för att utforska. Vi ska ta vara på barnens ideer, såsom att bygga buss med stolarna.

Vilka material behöver vi?

Vi behöver saker som rullar och snurrar- fordon i olika storlekar och former, bollar i olika storlekar och material, vagnar, rockringar i olika storlekar. Skapande material som kartong, träpinnar, petflaskor, pappersrullar. Kastanjer och annat naturmaterial.

Hur kan vi involvera digitala hjälpmedel?

Vi fotar och filmar både planerade och spontana aktiviteter och låter sedan barnen ta del av detta för att reflektera om lärandet.

När under veckan ska undervisningen ske?

Måndag- torsdag fm, efter vilan och i vardagens alla spontana situationer.

Var ska undervisningen ske?

Ute på gården, inomhus, vid samlingen.

Vilka uppföljningsverktyg använder vi, på vilket sätt följer vi upp och vad?

Vi följer upp det vi fotat och filmat men även det vi har i minnet på vår reflektion och pratar ihop oss hur vi ska gå vidare i nästa steg utifrån barnens nivå och intresseområden.

 

 

 

VEM ska hålla i undervisningen?

Alla pedagoger ska undervisa både i planerade situationer och i spontana lärtillfällen.

Vilka grupper ska delta?

Alla barn ska delta

 Vi har delat upp barnen i 3 grupper utifrån mognad och intresse som vi utgår ifrån men vi kommer också att arbeta i mindre grupper utifrån vilka barn som är närvarande och vilka som eventuellt visar mer intresse för vissa saker.

 

 

Övrigt:

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: