Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 5 Solängskolan

Skapad 2020-09-24 17:49 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 5 – 9
Från och med slutet på vecka 39 till och med vecka 46 kommer vi att arbeta med Geografi. Områdena är Naturresurser och Hållbar utveckling. Vi kommer att börja området med ett studiebesök ut i den svenska naturen, vi reser till Änjandalen där vi spenderar två timmar ute i Dalanaturen. Vi samlar växter som vi sedan artbestämmer. Därefter börjar vi studera det här med Naturresurser och hur de hör ihop med hållbar utveckling, vi gör alltså ett grupparbete om detta. Under detta arbete gör vi även två studiebesök till ett litet vattenkraftverk och ett litet Värmeverk. Vi avslutar området med lite kartkunskap.

Innehåll

 

 

 

6 veckors period Geografi

 

 

 

Klass

v.39/40

v.41

v.42

43

45

46

5b

Tisdag

Studiebeskök (sker fredag v. 39) Änjandalen.

Vilka växter hittar vi?

Torsdag

Intro Naturresurser

Hållbar utveckling

Fredag

Grupparbete

Om naturresurser och hållbar utveckling

 

 

Tisdag

Forts.

 

Naturresurser och hållbar utveckling

 

Torsdag

Forts. Naturresurser och hållbar utveckling

 

Fredag

 

Forts. Naturresurser och hållbar utveckling

Tisdag

Studiebesök Vattenkraftsverk

 

 

Torsdag

Studiebesök

Värmeverk

 

Fredag

 

Grupparbete

Tisdag

Energi

 

Torsdag

 

Energi

 

Fredag

 

Prov

Tisdag: Kartkunskap

 

Torsdag:

Kartkunskap

 

Fredag:

 

Prov

 

Tisdag: Redovisning

 

Torsdag:

Redovisning

 

Fredag:

 

Utvärdering

5a

Måndag

Studiebeskök (sker fredag v. 39) Änjandalen.

Vilka växter hittar vi?

Onsdag

Intro Naturresurser

Hållbar utveckling

Torsdag

Grupparbete

Om naturresurser och hållbar utveckling

 

Måndag

Forts.

 

Naturresurser och hållbar utveckling

 

Onsdag

Forts. Naturresurser och hållbar utveckling

 

Torsdag

 

Forts. Naturresurser och hållbar utveckling

Måndag

Studiebesök Vattenkraftsverk

 

Onsdag

Studiebesök

Värmeverk

 

Torsdag

 

Grupparbete

 

 

Måndag

Energi

 

Tisdag

Energi

 

Torsdag

Prov

Måndag

Kartkunskap

Tisdag:

Kartkunskap

 

Torsdag

 

Prov

 

 

Måndag

Redovisning

 

Tisdag

 

Redovisning

 

Torsdag

 

Utvärdering

 

 

 

 

 

 

Matriser

Geografi kunskapskrav

Bedömningen avser

Förmåga att
• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Förmåga att
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga att
• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Förmåga att
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Förmåga att
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor
i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: