Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färger omkring oss

Skapad 2020-09-24 18:35 i 233351 Förskolan Ellen Fries Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Barngruppen utforskar färger omkring oss i vardagen. Vi utforskar likheter och olikheter. Vi utvecklar färgbegrepp, det verbala språket och även leken.

Innehåll

 

 

 

 Undervisningsplan

Gör en planering för projektet utifrån nedanstående frågor

Tidsplan: Höstterminen 2020

 

VARFÖR har vi valt att arbeta med

det här? (syfte)

Barnens behov och intresse

Vad är det vi vill att barnen ska utveckla kunskap om

Vilka färdigheter vill vi att barnen ska utveckla

(ta gärna hjälp av läroplansmålen)

 

 

 

 Vi pedagoger har märkt ett stort intresse för färger i barngruppen.

Vi vill utveckla barnens verbala språk, kommunikation och även utveckla barnens kunskap om färger.

Se likheter och olikheter. Väcka barnens nyfikenhet. Skapa glädje och lek i vårt skapande.

VAD ska projektet innehålla?

Vilken förförståelse finns hos barnen?

Vilka aktiviteter ska planeras?

 

 

 

 

 

 Vissa av barnen kan många färger. Några kan färger på engelska, även nyanser som dark och light.

Vi har sånger och sagor. Dans med sjalar i olika färger. 

Skapande aktiviteter som att måla i olika tekniker. Måla med händer/fötter. Måla med gaffel, bilar, diskborste, pensel. Trycka med äpple/potatis/broccoli. Måla stenar. Måla pinnar. Samla löv och sortera. Leklera i olika färger.

Använda vårt lekmaterial inne på Skattkammaren där färger ingår. Bygglek, rollek, sorteringslekar och bredvidlek.

Färgmaterial i påse som barnen använder på samlingen och även i lekstunder.

Se över material som går att samlas kring.

Häll och dräll-målning.

Jämföra olikheter och likheter vid fruktstunden, i sandlådan, på promenader mm.

 

 

HUR ska vi organisera?

Vilket förhållningssätt ska vi ha för att stödja lärandet?

Vilka material behöver vi?

Hur kan vi involvera digitala hjälpmedel?

När under veckan ska undervisningen ske?

Var ska undervisningen ske?

Vilka uppföljningsverktyg använder vi, på vilket sätt följer vi upp och vad?

 

 

 Skapa en uppmuntrande miljö där fantasi och lek ska rymmas. Skapa en inbjudande miljö med ett varierande lekmaterial.

Högtalare, lärplattor. böcker, pennor, kritor, pärlor, tjock färg, vattenfärg, penslar, sjalar, papper, grönsaker, frukt, gafflar, bilar, stenar och pinnar.

Lärplatta, foto och högtalare. 

Förmiddagar två- tre ggr i veckan.

Undervisningen skall vara utomhus och inomhus.

Reflektionsprotokoll. Filma barngruppen. Fota. Väggdokumentation och även foton som barnen kan bära med sig.

VEM ska hålla i undervisningen?

Vilka grupper ska delta?

 

 

 Alla pedagoger.

Hela barngruppen. Vi delar upp barngruppen i mindre grupper vid aktiviteter, för att få mer lekro och ett lugn vid inskolningar.

Övrigt:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: