Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider

Skapad 2020-09-24 18:21 i Förskolan Regnbågen Bollnäs
Förskola
Den här terminen kommer vi arbeta utifrån årstiderna höst och vinter. Vårt projekt kommer utgå ifrån digitalisering, språkutveckling och hållbar utveckling samtidigt som projektet följer barnens intressen.

Innehåll

Nuläge

I nuläget ser vi ett intresse av både skriftspråk, digitalisering, konstruktioner och skapande i ateljén. Dessa intressen vill vi gärna    Ta till vara på och tänker utifrån projektet årstider utveckla och utforska barnens intressen och kunskaper. 

Mål

Vår vision är att barnen ska få stärka sina kompetenser kring och förståelse för våra områden digitalisering, språkutveckling och hållbar utveckling. Genom digitalisering vill vi öka barnens förståelse för digitala verktyg som ett redskap i deras vardag. Vi vill att barnen ska vara delaktiga och lära sig kring digitala processer utifrån bland annat foto, programmering och greenscreen.

För att stärka barnens språkutveckling kommer vi fortsätta arbeta med skriftspråk, ordförråd och begrepp genom projektet. Vi leker med ord och begrepp, tränar på att skriva och ljuda bokstäver och ord. 

Hållbar utveckling är också något vårt projekt kommer präglas av då vi vill att barnen ska öka sina kunskaper kring sin omvärld och hur Vi påverkar naturens kretslopp och vårt samhälle. 

Syfte

Syftet med projektet är att barnen ska få ökade kunskaper och intressen för olika årstider och dess förändringar utifrån deras intressen gentemot digitalisering och språkutveckling. 

Skapa förståelse för Naturens olika kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, samt skapa förståelse för hur olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling samt utveckla kunskaper kring fysikaliska fenomen. 

Genomförande

Genom projektet följer vi ett upplägg med aktiviteter utifrån hållbar utveckling, digitalisering och språkutveckling. 

Ett upplägg kan se ut på följande sätt:

Samling (där vi diskuterar dagens aktivitet)
Aktivitet (kring temat årstider)
Dokumentation (ritar och skriver vad vi gjort)
Reflektion ( samlas och reflekterar)

I vilken riktning projektet tar form beror på barnens intressen, tankar och idéer. 

Dokumentation under lärprocessen

Tanken är att vi reflekterar och analyserar tillsammans med barnen kring projektet och det gör vi delvis genom tecknande, skrivande, tankekartor mm. Vi dokumenterar projektet i Unikum och kopplar till den här planeringen. Vi kommer även ha dokumentationer på väggarna inne på Kometen så barnen ser vad vi jobbar med, vi tänker att det kan hjälpa barnen skapa större förståelse för vad vi jobbar med, vad som hänt och att vi tillsammans repeterar Våra kunskaper så vi kan gå vidare i projektet.

 

Ansvar

Saga och Emma har gemensamt ansvar för arbetet med projektet. Vi tar tillvara på våra kompetenser för att tillsammans med barnen skapa ett lustfyllt lärande.

Uppföljning

I våra planeringstillfällen tänker vi följa upp och utvärdera veckan som varit och se hur vi kan gå vidare i projektet utifrån barnens kunskaper och intressen. Vad fungerade bra eller mindre bra och hur gör vi nu?

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: