Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Jul 2020

Skapad 2020-09-24 19:13 i Tranan ULNA Förskolor
Förskola
Julen är en kristen tradition men det ingår inte i förskolans uppdrag att erbjuda undervisning i religion utan vi har valt att vårt tema utgår från barnens erfarenheter (deras kultur) kring jul. De vi upplever att barnen har för kultur är: tomten, luciatåg, klä ut sig till tomte, tärna, lucia, pepparkaksgubbe/gumma, sjunga julsånger, pyssla, julpynt, bakning, julklappar och framförallt en lång längtan.

Innehåll

Bakgrund:

"I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa." (Lpfö18). 

"Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande." (Lpfö18).  

Syfte: 

Syftet med tema Jul är att erbjuda barnen möjlighet att uppleva kulturen och traditionerna kring jul utifrån sina egna erfarenheter och tolkningar. 

Metod: 

Vi erbjuder barnen denna undervisning under veckorna 49-51: 

-Julverkstad i ateljén där barnen kan skapar fritt utifrån temat jul. 

-Lek i dramarummet som förvandlats till tema jul. 

-Julsånger. 

-Julshow där de äldre barnen sjunger för de yngre barnen. 

-Läsa/lyssna på julsagor. 

-Räkna ner till jul genom adventskalender på stora fönstret i entréhallen. Adventskalendern kommer innehålla empatiska uppdrag varje dag.   

Dokumentation: 

Vi kommer att publicera en Tema sammanfattning på Unikum när temat har avslutats. 

Vi kommer eventuellt att publicera individuell lärlogg på Unikum när temat har avslutats. 

Utvärdering: 

Vi utvärderar i slutet av temat. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: