👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förberedelse muntliga NP

Skapad 2020-09-25 07:42 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Kort moment med förberedelse inför det muntliga nationella provet. Läsning och diskussion av texter i smågrupper.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Du kommer att läsa och utgå från ett textutdrag med tillhörande ordförklaringar, innehållsfrågor, diskussionsfrågor. Till texten finns även en eller flera skrivuppgifter men dessa uppgifter diskuterar ni istället muntligt kring. Du kommer att svara på frågorna samt förbereda en tydlig sammanfattning av innehållet och även diskussionsfrågor. Du kommer att delta i en diskussion i tvärgrupper om fyra.

Hur ska vi arbeta?

1.       Du kommer först att ta del av ordförklaringarna som finns i anslutning till texten.

2.       Du kommer att läsa din text minst tre gånger – stryk under de delar som du finner intressanta, tänkvärda, positiva, negativa eller annat.

3.       Du kommer att svara på innehållsfrågorna till din text – skriv i din skrivbok.

4.       Du kommer att fundera kring samt svara på diskussionsfrågorna till din text – skriv i din skrivbok.

 

5.       Du kommer att fundera kring samt svara på frågorna under rubriken ”Skriv (kort)” – skriv sammanfattande i din skrivbok.

6.     Du kommer att förbereda diskussionsfrågor & diskussionsämnen som du kan ta upp i din akvariediskussion. Texterna ni får behandlar alla olika ämnen och kan komma att väcka flera tankar och känslor hos dig. Du får således fundera kring egna diskussionsfrågor som du också använder i din diskussion. 

7.    Du kommer att hålla i din diskussion samt delta i dina gruppmedlemmars diskussioner. 

 

 

Vad ska du lära dig?

Hur du genomför de muntliga nationella proven, hur du deltar i en god diskussion och hur du är en bra samtalsledare.

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Genom diskussion i tvärgrupper och det muntliga nationella provet.

Uppgifter

  • Presentera, leda och delta i samtal

Matriser

Sv
Samtala och leda ett samtal

Presentera en text

E
C
A
Presentera en text - kunskapskrav
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang..
Innehåll i presentationen
Kort omdöme om texten – enkelt arg
Flera aspekter av innehållet – utv arg
Väl förankrat i texten – ex fördjupar resonemang
Kommunikation
Tittar upp någon gång Ok om otydligt
Ögonkontakt merpart Tydligt Ev kroppsspråk
Ögonkontakt Engagemang Kroppsspråk Intresseväckande

Samtala och leda ett samtal

E
C
A
Samtala och leda samtal kunskapskrav
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt..
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.

Leda samtalet

E
C
A
Strutkur
Initierar diskussionen och presenterar diskussionsfrågan
Initierar diskussionen och presenteraer diskussionfrågan
Initierar diskussionen och presenteraer diskussionfrågan
Fördela ordet
Fördelar ordet på ett fungerande sätt
Fördelar ordet på ett relativt välfungerande sätt
Fördelar ordet på ett välfungerande sätt
Återtar diskussionen
Tar tillbaka diskussionen
Tar tillbaka diskussionen
Sammanfatta samtalet
Upprepa disk fråga och avsluta
Någon aspekt av diskussionen
Det viktigaste av diskussionen

Delta i samtalet

E
C
A
Innehåll
Lyssnar och ställer frågor Bekräftar åsikter/upprepar Enkla argument som är till viss del underbyggda åsikter
Lyssnar och ställer frågor Nya exempel/nya perspektiv för att komma framåt i samtalet Utvecklade argument och relativt välunderbyggda åsikter
Lyssnar och ställer frågor Nya exempel/nya perspektiv för att komma framåt i samtalet/bredda samtalet Välutvecklade argument och välunderbyggda åsikter
Kommunikation 1
Formulera egna tankar
Förtydligar res genom nya exempel/perspektiv
Förtydligar genom paralleller/kontraster
Kommunikation 2
Hummar, följer med,
Visa engagemang Ev kroppsspråk Lyssnar aktivt
Visar engagemang Kroppsspråk Lyssnar aktivt Genomgående