Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall fokusperiod: språk

Skapad 2020-09-25 08:03 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Gemensam språkplanering oktober-december

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

Vi har en gemensam plan att arbeta med språk och har skapat aktiviteter som är inkluderande och kan utföras oavsett om man sedan tidigare har ett stort ordförråd och behöver utmanas, eller om man inte har några ord överhuvudtaget. Fokus ligger på känslo-ord och kan hjälpa barnen att uttrycka sig i vardagen.

 

Mål:

Vi vill ge barnen ökade språkkunskaper, och främst förmåga att uttrycka sina känslor. 

 

Aktivitet och Metod: 

Vad ska vi göra?

 

Utomhus

 

 • Vardagsaktivitet/miljöförändring: Sätta upp rörelsekort med bokstäver ute på gården
 • Lekar: Steg 1: komma alla mina barn (som känslo-ord) Vi använder bilder (känslokorten med liten) och tecken som stöd för att förstärka. Steg två: Språkpåse med känsloord, barnen får turas om att plocka själva och dramatisera - de andra får gissa vilken känsla som dramatiseras. Vi använder tecken för att förstärka.
 • Avslutning: Tipspromenad med steg 1 - steg 2 frågor. Steg 1 blir frågor där man kan delta utan talat språk, dvs genom att peka eller teckna. Steg två blir mer avancerade frågor, för att utmana de barn som behöver. 

Inomhus

 • Sångsamling: "Alfabetssång", "Vi öppnar väskan", "Spela på äggen - känslofokus", "Dinosång", "Grodsång", "Var bor du lilla råtta?"
 • Lägga till två matramsor: vi tar bort alla matramsor, och lägger två med tecken som stöd. 
 • Bokstavsmagneter: barnen får leka med bokstavsmagneterna från bornholmspåsarna i vardagen, vi är medlekare och stödjer barnen i sitt utforskande. 
 • Bokstavsdekoration: Barnen får dekorera sin begynnelsebokstav med valfritt material
 • Applikationer: 1-3: "Pekbok för småbarn". 3-5: "Alfons?"

 

Hur ska vi göra?

En stor del av aktiviteterna kommer att ske i vardagen, dvs. inom aktiviteter som redan genomförs: sångsamling, matsituationen, och leken. 

 

Vi berikar lärmiljöerna både inomhus och utomhus genom att tillföra nya material, som ex. magneterna, och rörelsekorten med bokstäver. 

 

Vi kommer att använda oss av tecken som stöd, vid sånger, matramsor och lekar, detta möjliggörs genom att vi skriver ut kort med tecken och fäster vid sångkort/matramsor/lekbilder för att vi själva ska komma ihåg och lära oss alla tecknen. 

 

Vi kommer delvis att använda oss av material som redan finns på förskolan (känslo-korten, magneterna, rörelsekorten), men vi skapar också nytt material vid behov. 

 

Rörande barnens delaktighet och inflytande tänker vi att det kommer öka i takt med arbetsområdets gång, när materialet/leken är introducerat kommer de att få möjligheter att själva leda leken och använda sig av materialet självständigt. 

 

När, var, vem?

Arbetet med språk kommer att fortlöpa från och med oktober till december. Vi kommer att arbeta med det både inom- och utomhus, i fria samt planerade tillfällen. Alla pedagoger och alla barn kommer att delta. 

 

Dokumentation

Vi planerar att skriva en gemensam grund och lägga i varje barn individuella lärlogg där vi beskriver vad vi gör och varför. Sedan under arbetets gång arbetar vi med att vara närvarande och observanta för att kunna synliggöra när lärande pågår och kunna dokumentera detta. Om ett barn i en fri aktivitet visar på lärande ska vi alltså fånga detta på bild, skriva en kort rad och sedan lämna i utkast. Vi dokumenterar även gemensamma aktiviteter med bild och text. I slutet av perioden skriver pedagogerna en sammanhängande text om hur barnet har utvecklats/visat intresse för olika delar av arbetsområdet. 

            

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: