Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara en vän - kompistema

Skapad 2020-09-25 09:05 i Leklandia Heby
Förskola

Innehåll

Bakgrund: Vi upplever att vår barngrupp behöver låta varandra vara med i leken och att flera barn behöver lära sig att ta ett steg tillbaka och låta någon annan bestämma. Vi kommer därför att arbeta med ett "Kompistema" under hösten och utgå från Kompisböckerna.

Förväntat resultat: Vi vill skapa en trygg och glad barngrupp där alla barn känner att de har en plats, tas på allvar, respekteras och respekterar varandra. Varje barn ska få möjlighet att kunna uttrycka sina känslor och tankar.

Utbildning - Undervisning: Aktiviteter såsom kompislekar, läsande utav ”kompisböckerna” samt skapande aktiviteter genomförs i mindre grupper där vi kan nå det enskilda barnet bättre och det finns möjlighet att skapa trygghet och rutiner samt att det ger alla barn en chans att bli sedda och lyssnade på.

 

Uppgifter

 • v. 35

 • v. 36

 • v. 37

 • v. 38

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: