👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1

Skapad 2020-09-25 09:13 i Manar Al-Houda skola Manar Al-Houda
Pedagogisk planering i musik åk 1
Grundskola 1 Musik
Musik åk 1

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

I musik kommer du att få lära dig många nya sånger på svenska och engelska. Du kommer att få sjunga och spela tillsammans med dina kamrater. Du kommer att få vara med genom att använda dig av bl.a. rytmer och rörelser. Du kommer att få prata om musik som vi lyssnat på tillsammans.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • sjunga tillsammans
 • sång lekar
 • sjunga på svenska och engelska
 • samtala om musik du lyssnat på

Dessa förmågor kommer bedömas 

 • sjunga högt-lågt, starkt- svagt; rytm
 • sjunga tillsammans med andra
 • klappa rytmer
 • pröva och ompröva strategier
 • sjunga för publik

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Bedömningsmatris Musik åk 1

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

-------------->
-------------->
-------------->
-------------->
SPELA
Ex: enkla anpassade stämmor och rytmer.
 • Mu
Deltar i enkla former av spel tillsammans med andra
Deltar i spel och anpassar med stöd sitt spelande efter takt/rytm. .
Deltar i spel och anpassar sitt spelande efter takt/rytm. (flyt och timing)
Spelar med flyt. Anpassar sitt spelande efter takt/rytm
SJUNGA
Sjunger i enkla former i gemensam sång.
Sjunger i gemensam sång och anpassar med stöd efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång. Anpassar efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång med god säkerhet. Anpassa efter takt/rytm och situation.
SAMTALA OCH BESKRIVA
- musikupplevelser och musikens påverkan. -musikstil beskriv¬ningar av egna musikupplevelser och av hur musik kan påverka människor.
 • Mu
Samtalar och resonerar kring musikupplevelser. Beskriver på ett enkelt sätt det man upplever/hör t.ex. musikstil, instrument
Samtalar och resonerar kring musikupplevelser. Beskriver och ger tydliga exempel kopplat till det man upplever/hör t.ex. musikstil, instrument. Gör enkla jämförelser mellan t.ex. hur olika instrument eller musikstilar låter.