Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt "Förskolans tecken"

Skapad 2020-09-25 09:47 i Ljusterö förskola Österåker
Förskola
Hur arbetar Ljusterö förskola med projektet "Förskolans tecken"?

Innehåll

Lesson study – Teckenstöd: Stödredskap cykel 1 & 2, planering

 

Kommun                                       Förskola Ljusterö                                      Avdelning

Österåker                                                                           

 

Varför? Mål samtolkning

 

”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman.” Lpfö18

 

TAKK är ett kommunikationssätt som används med syfte att stötta barnens språkutveckling.

Pedagoger som har utbildat sig i TAKK på pedagogcentrum kan dela med sig av sin kompetens till kollegor och därmed bidra till kollegialt lärande på Ljusterö förskola.

Projektet kallas ”Förskolans tecken” och hela Ljusterö förskola deltar.

 

 

 

 

Samplanering                    

­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________________________

Vad? (innehåll)

Pedagoger utgår från metod och material från pedagogcentrums kurs i TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Hur? (form)

 

En pedagog visar hur ”förskolans tecken” ser ut genom att göra en film som läggs upp på Unikum. Där kan både vårdnadshavare, barn och pedagoger se filmen. Pedagogen kopierar också upp bilder på ”förskolans tecken” som ligger i personalrummet. Bilderna kan sättas upp i den dagliga miljön på förskolan för att underlätta inlärningen.

Pedagoger får också möjlighet att öva på tecken tillsammans med barnen genom att tex titta på filmen på projektorn i den dagliga verksamheten då alla kan se och öva tillsammans.

Avdelningar och pedagoger väljer själva hur och när de vill arbeta med att teckna beroende på barngrupp och förutsättningar.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Vem? (aktör)

 

Pedagoger som har utbildat sig i TAKK stöttar pedagoger och barn att använda tecken i den dagliga verksamheten.

Vi arbetar med ca 10 tecken åt gången och arbetar tematiskt tex nu tecknar vi aktivitets ord eller nu tecknar vi vid mellanmålet.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

När? (dag och tid)

I den dagliga verksamheten. Vår förhoppning är att det ska kännas lätt, hanterbart och roligt. Projektet ”Tecken i förskolan” utgår ifrån våra dagliga förutsättningar i verksamheten och takten på projektet anpassas efter förutsättningarna. Projektet kommer innehålla kursen (TAKK) från pedagogcentrum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: