👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt "Fordon"

Skapad 2020-09-25 09:50 i Ljusterö förskola Österåker
Förskola
Hur arbetar Ankan med projektet "Fordon"?

Innehåll

Lesson study –projekt fordon: Stödredskap cykel 1 & 2, planering

 

Kommun                                       Förskola                                 Avdelning ankan

Österåker                                                                           

 

Varför? Mål samtolkning

” Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.” Lpfö18

 

Barn och pedagoger kan utveckla parallellt lärande. Barnen visar ett stort intresse för olika typer av fordon. Vad vet vi pedagoger egentligen om fordon? Vi tar reda på mer information tillsammans med barnen både praktiskt och teoretiskt.

I projektet kan vi pedagoger väva in användandet av tecken, nya begrepp och tex stötta barnens språkutveckling.

Vi pedagoger vill fånga barnens intresse och engagemang där barnens lek och lärande bidrar till nyfikenhet och inspiration till ”fordonsprojektet”.

 

 

 

 

Samplanering                    

­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________________________

Vad? (innehåll)

 

·       Vi hälsar på en arbetsplats med olika arbetsfordon.

·       Avdelningen utvecklar sin inomhusmiljö genom att sätta upp bilder på våra ”fordonsutflykter” och utveckla vår fordonsstation med trägarage, bilväg på väggen osv.

·       Vi tittar på olika typer av fordon på projektorn (visuellt lärande). Filmerna kopplas till olika mål i läroplanen samt förskolans mål. Bengt och sopbilen-visualiserar sopsortering på ett pedagogiskt sätt och kan då tex kopplas till förskolans hållbarhetsmål.

·       Brandbilen hälsar på förskolan.

·       Vi pratar om begrepp som arbetsfordon, utryckningsfordon, kollektivtrafik. Vad gör dessa fordon? Vilka fordon har barnen åkt? Vilken färg har bussen? Vi pedagoger arbetar med associationer för att bredda lärandet hos barnen.

·       Konstruktion-Vi bygger tillsammans.

·       Babblarnas bil Tut får en given plats i ”fordonsprojektet”.

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Hur? (form)

 

Pedagoger och barn fokuserar gemensamt på fordon där vi tillsammans är nyfikna och vill lära oss mer om fordon.

 

___________________________________________________________________________________________________

Vem? (aktör)

Barn och pedagoger utvecklar tillsammans ett parallellt lärande där pedagogen tar reda på nya begrepp för att bidra till lärande i barngruppen. Barnen lär också av varandra. Barnen kan redan begrepp och ord som vi pedagoger får lära oss av barnen.

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

När? (dag och tid)

Projektet pågår under höst och vår 2020-2021.