Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ängens Projektbeskrivning

Skapad 2020-09-25 10:04 i 184421 Förskola Blombacka Stockholm Farsta
Förskola
Vilka djur bor i Sveriges skogar?

Innehåll

Ängens projektplanering HT 2020

Inledning till projektet.

Barnen har under längre tid nu fått möjlighet att utforska sitt
intresse om ”Djur i Sveriges skogar”. De har i smågrupper fått reflektera kring
vilka djur som bor i Sveriges skogar, hur de lever, vilka läten de gör, vad dem
olika djuren heter samt utseendet på djuren. De djur som tycks fångat barnens
intresse, både individuellt men även i grupp är följande djur: björnen, älgen, ugglan,
vargen, räven, huggormen, haren, rådjuren och ekorren.
Barnens
intresse för ”Djur i Sveriges skogar” genomsyrar hela verksamheten. Vi ser och
hör hur barnen leker olika rollekar genom att vara olika djur, sjunga om olika
djur samt läsa olika texttyper, exempelvis faktaböcker och narrativa
berättelser om djuren.  De reflekterar
tillsammans och individuellt om dem olika djurens levnadsförhållanden.
 

Bakgrund  till projektet.
(Innehåll)

Ämnet ”Djur i Sveriges skogar” är relevant just för att barnen har visat
starkt på att de har olika funderingar om olika vilda djur. En frågeställning
som barnen ofta funderar på är ”hur vi människor förhåller oss till olika djur”
samt likheter och skillnader mellan människor och djur. Det barnen däremot har
svårigheter med att urskilja på är vilka djur som egentligen bor i Sverige?

Syftet

Projektet med ”Djur i Sveriges skogar” är tänkt att hjälpa barnen att
få svar på sina olika frågeställningar och hypoteser de har om olika djurs
levnadssätt samt förtydliga om vilka djur vi har i Sverige.
 

Projektfråga

Vilka djur bor i Sveriges skogar?

Planering av projekt (metod).

Varje undervisningstillfälle delar vi in barnen i 5 grupper för att
lärandet ska vara lustfyllt och att alla barn ska kunna komma till tals. Vi har
projekt med några grupper i taget, detta för att skapa en lugn miljö för att
sedan ge barnen en introduktion av vår nästa uppgift vi ska utforska, analysera
samt bearbeta genom olika kreativa arbetssätt.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: