👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik, källhänvisningar och nyheter

Skapad 2020-09-25 10:02 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Ämnesövergripande arbete Sv, Sva, SO om källkritik

Innehåll

Under vecka 39-40 arbetar vi med källkritik. 

Vi tränar på strategier för att söka information effektivt och olika sätt att bedöma källors trovärdighet. Vi går igenom hur man kan använda källor i sina egna texter utan att plagiera och hur man skriver källförteckningar.

Om du har missat någon genomgång hittar du information i Spegla Språket, sid 27-35 (boken finns också på inläsningstjänst). 

Arbetet redovisas genom en uppgift om nyheter. Läs mer under "uppgift"

 

Uppgifter

 • Skriv om nyheter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9