Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning: Äventyret grupp 1

Skapad 2020-09-25 10:17 i Brudhammar Stenungsund
Förskola
Aktionsforskningsfråga: Hur kan vi utveckla barnens dialog under måltiden?

Innehåll

Vi vill utveckla barnens verbala kommunikation och dialog under måltiden/lunchen. Skapa möjlighet till utvecklande samtal, att verbalt uttrycka sig samt att lyssna på varandra.

 

Aktion 1: Barnen får bestämda platser under lunchen. Barnen blir placerade i grupper om sex barn med en pedagog. Hur de placeras utgår från kartläggningen för att främja alla barns utveckling av dialogsamtal.

 

Aktion 2: Diskussionskort, underlag för att skapa lärande diskussioner

 

Aktion 3: "Talsten" ett verktyg för att fördela talutrymmet mellan barnen

 

Aktion 4: Pedagogiskt förhållningssätt, ställa öppna frågor

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: