👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering 2 - TE18b

Skapad 2020-09-25 10:43 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Programmering
Översiktsplanering för kursen.

Innehåll

Kursplaneringen nedan innehåller en grovplanering av kursen. Framförallt är det ordningen som är viktig, tidsangivelsen är ungefärlig och kommer sannolikt variera något. Kursen kommer avslutas med en slutuppgift. I år kommer vi ha en egen OneNote till kursen där förklaringar skrivs, länkar till repl.it kommer även finnas så att ni efterhand kan se koden som skrivs.  

 

Under kursens gång kommer ni löpande göra ett antal inlämningsuppgifter. Dessa bedöms alltid på lägst E-nivå men även högre omdömen förekommer där det är möjligt. Slutuppgiften inkluderar alla betygssteg. 

 

Precis som i andra kurser kan det vara viktigt att finna information på andra platser än lektionsanteckningarna. Om externa källor används för att klara inlämningsuppgifter är det viktig att ange källa till den funna informationen, detta sker genom att göra en kommentar i koden med länk till den källa som använts. Plagiat bestraffas hårt, aktuell uppgift kan inte bedömas och det inträffade rapporteras till rektor. Vid upprepad plagiering eller fusk kan det beslutas att du måste läsa om hela kursen. Eftersom du nu går i årskurs tre så skulle det innebära ett besök på komvux. Alltså, det jag vill att ni förstår i detta sammanhang, fuska inte! 

 

 

Tid (veckor) 

Innehåll 

Kommentar 

3 

Introduktion av Programmering 2  

Repetition av Programmering 1 

(Rekursion) 

 

4 

Grunder för objektorienterad programmering: 

 • Klass 

 • Objekt 

 • Egenskaper 

 • Metoder 

 • Arv 

 • Inkapsling 

 • Polymorfism 

Inlämning: Handlingslistor 

4 

Fortsättning för OOP 

 • Undantagshantering och kontrollstrukturer 

 • Användning av generiska klasser 

 • Polymorfism av generiska klasser 

 • Variablers och metoders synlighet och livslängd 

 

4 

Planeringsverktyg: 

 • Repetition av pseudokod och flödesdiagram 

 • Användningsfall (use cases) 

 • Klassdiagram 

 

4 

Skriva till och läsa från filer 

 • Textfiler 

 • Kalkylark 

 • Krypterade filer 

 

4 

Skapande av användarvänliga gränssnitt 

 

4 

Utveckling av program som nyttjar kommunikation över internet 

 

Det som finns kvar 

Slutuppgift