👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2020-09-25 10:53 i Murgårdsskolan Sandviken
Magnetism och el-lära.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi studerar magnetismen och ser hur elektricitet kan skapa magnetism och även tvärtom. Några av alla tekniska lösningar i vår vardag som bygger på elektromagnetism.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker hela tiden t ex under lektioner då vi pratar om försök. Bedömning sker under praktiskt laborationsarbete och av inlämnade laborationsrapporter. Bedömning sker också av kortare uppgifter som redovisas muntligt eller skriftligt.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att använda flera olika arbetsformer för att backa upp de försök som vi utgår ifrån. Laborationerna, det laborativa arbetssättet är alltså grunden. Sedan förstärks det genom att vi kan diskutera filmer från Studi.se . Gleerups ger också möjligheter till att prata igenom begreppen och fenomenen. Eleverna kan själva sätta samman några frågor som alla elever skall lösa till detta ger jag några övergripande frågor och vips har vi en hemtenta för inlämning/inmailning/bifogad fil i unikum. Exakt hur det blir får vi se när pratar igenom planeringen av kursen. Eleverna skall vara delaktiga i utformningen av arbetsformerna.

Uppgifter

 • Elmotor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
  Fy  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9