👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik och gymnastik år 1

Skapad 2020-09-25 13:05 i Vattholmaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Vi har många redskap i sporthallen där vi kan träna vår motorik.

Innehåll

På idrottslektionerna tränar vi vår motorik på många olika sätt. Vi gör det främst i olika redskapsbanor och på olika redskaps-stationer. Vi har många redskap att träna med. 

I början av läsåret i årskurs 1 gör vi ett motoriktest tillsammans med idrottslärare, klasslärare och skolsköterska. Det är övningar som testar kasta/fånga, krypa, balans och att härma olika rörelser. Det är också olika "korsrörelser" som tex indianhopp och skidhopp. 

 

Mål: 

Du ska ges möjlighet att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga.

 Du ska efter detta område kunna: 

-de grovmotoriska grundformerna, till exempel springa, hoppa, klättra

-använda olika typer av redskap som utvecklar kroppsuppfattningen

 

Bedömning:

 Elevens förmåga att röra sig och använda sin kropp i olika övningar

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
    Idh  1-3

Matriser

Idh
Motorik

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Delta & anpassa rörelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.