👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4

Skapad 2020-09-25 13:02 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi kommer att arbeta inom musikämnets följande centrala arbetsområden: -musicerande -musikskapande -musikens sammanhang och funktion

Innehåll

Arbetsområde 1:  Musicerande 

 

Innehåll: 

 • Sång: sångteknik, sång i olika musikstilar, sång i stämmor.
 • Instrumentspel/ gitarr: vi lär oss gitarrsträngarnas namn och tränar på att spela enkla bas- och melodistämmor med hjälp av tabulatur. Vi kommer även att träna på att spela några ackord på gitarr och lära oss hur man läser ett ackorddiagram. 
 • Instrumentspel/ piano: vi fortsätter med piano och tränar på att spela tvåhändigt, d. v s. med båda händerna samtidigt. 
 • Instrumentspel/ trummor: vi tränar på att spela olika kompfigurer på trummor. 
 • Klassrumsensemble: vi spelar så många låtar vi hinner och byter instrument så ofta vi kan. Vi tränar på att anpassa eget spel till musikens stil och på att samspela med andra i ensemble. 

 

Arbetsområde 2. Musikskapande

Innehåll: 

 • Musikens byggstenar: rytm, notvärden, pauser, taktarter, notsystem och notskrift.
 • Vi provar att skapa egen musik utifrån våra egna idéer och kunskaper om musikens byggstenar. 
 • Vi provar att skapa musik genom att gestalta egna tankar och idéer med hjälp av digitala verktyg. 

 

Arbetsområde 3. Musikens sammanhang och funktion

Innehåll:

 • Instrumentkännedom:  olika instrumentgrupper, som blås-, sträng-, stråk-, tangentinstrument och slagverk. Vi kommer att prata om instrumentens ursprung och funktioner. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu

Matriser

Mu
Musik

Nivå 1 Elevens kunskaper är: Grundläggande / Enkla/ Till viss del underbyggda / Rimliga
Nivå 2 Elevens kunskaper är: Goda / Välutvecklade / Relativt väl underbyggda
Nivå 3 Elevens kunskaper är: Mycket goda / Välutvecklade och nyanserade / väl underbyggda
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Melodispel Alla instrument man kan spela en melodi på
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad melodistämma.
Basspel El-bas
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad basstämma.
Slagverksinstrument
Eleven kan spela delar av en enkel slagverksstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela en enkel slagverksstämma.
Ackordinstrument Piano / keyboard, gitarr
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt
Tajming och karaktär
Eleven sjunger eller spelar i viss mån med tajming.
Eleven sjunger eller spelar med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar med god tajming och med passande karaktär.
Musikskapande
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Resonemang om musik
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikens karaktärsdrag
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrumentkunskap
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.