👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2020-09-25 13:08 i Säteriskolan Härryda
Vi arbetar med källkritik 80 min x 3 under höstterminen 2016.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska
Källkritik och det blir mer och mer aktuellt pga nyhetsflödet som idag når oss från tv, tidningar, böcker och medier. Vi lär oss tänka efter att inte tro på allt vi läser och ser. Hur kan man tänka och finns det några knep?

Innehåll

 Vi kommer att diskutera vad källkritik är och vikten av att inte "tro på allt man ser och hör". Finns det knep och strategier för källkritik? Vi går igenom de källkritiska frågorna (vad, vem, var, hur och varför) och hur man använder dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6