👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BLIND:B

Skapad 2020-09-25 13:10 i Österänggymnasiet Kristianstad
Grundskola 9 Bild
Planering för BLIND:B

Uppgifter

 • Foto

 • Foto

 • Konsthistoria och bildteori

 • Konsthistoria och bildteori

 • Parafras - Matisse och Banksy

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  C 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  C 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  C 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  A 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  A 9

Matriser

Bl
Bild 7-9

Mål: E
E är ett betyg. Nivån är inte likställd med betyget, det finns fler faktorer som avgör ett betyg. Beskrivningarna nedan berättar vad du MINST behöver åstadkomma/visa för att nå målet för denna nivå. Du får aldrig betyg för uppgifter inom ämnet bild, betyg får du endast i slutet av en termin.
Mål: C
C är ett betyg. Nivån är inte likställd med betyget, det finns fler faktorer som avgör ett betyg. Beskrivningarna nedan berättar vad du MINST behöver åstadkomma/visa för att nå målet för denna nivå. Du får aldrig betyg för uppgifter inom ämnet bild, betyg får du endast i slutet av en termin.
Mål: A
A är ett betyg. Nivån är inte likställd med betyget, det finns fler faktorer som avgör ett betyg. Beskrivningarna nedan berättar vad du MINST behöver åstadkomma/visa för att nå målet för denna nivå. Du får aldrig betyg för uppgifter inom ämnet bild, betyg får du endast i slutet av en termin.
Framställa bilder
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Förklaring: T ex att du gör uppgifter bara för att få de gjorda, snarare än att du arbetar noggrant, och tänker efter varför du gör som du gör. Uppgiftens innehåll och budskap framgår svagt, eller efter förtydligande/förklaring.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Förklaring: T ex att du i arbetet med uppgiften arbetar noggrant, med visst lärarstöd använder både material och tekniker så de passar uppgiften, men främst ser till att uppgiftens innehåll och budskap framgår tydligt.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Förklaring: T ex att du i arbetet med uppgiften arbetar noggrant, använder både material och tekniker så de passar uppgiften, men främst ser till att uppgiftens innehåll och budskap framgår tydligt. Du visar att du kan anpassa innehållet/uttrycket (design, form, komposition, layout) efter uppgiften i det bildspråk du visar i arbetet/uppgiften.
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Förklaring: T ex att du gärna går direkt på det som ska bli den färdiga bilden och kanske ändrar dina val om det blir ‘fel’, dvs du prövar utan att reflektera på en högre nivå. Du hanterar oftast materialen på ett bra sätt.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Förklaring: T ex att du tar med dig dina erfarenheter och kunskap från förarbetet när du arbetar med uppgiften och väljer material och teknik som passar beroende på uppgift. Du reflekterar och arbetar noggrant för ett tydligt uttryck/slutresultat och använder lite mer avancerade tekniker. Du utmanar dig själv att förstå hur materialen används och hanterar dem på rätt sätt.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Förklaring: T ex att du tar med dig dina erfarenheter och kunskap från förarbetet när du arbetar med uppgiften och väljer material och teknik som passar beroende på uppgift och visar tydligt att du behärskar dem. Du reflekterar och arbetar självständigt och noggrant för ett tydligt uttryck/slutresultat och använder avancerade tekniker. Du har redan prövat olika material och vet hur de fungerar och kan använda dem väl, samt hantera dem på helt rätt sätt.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. Förklaring: T ex att du missar att ordentligt planera de olika delarna i en bild så att innehållet t ex hamnar utanför arbetsytan, får en annan nyans eller beskärning.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt. Förklaring: T ex att du tänker igenom placering/storlek och format och komposition så att det bilden föreställer/innehållet passar bra med färgval/form till den yta du använder. Du har känsla för proportioner och former.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt. Förklaring: T ex att du noga tänker igenom och väljer tydligt placering/storlek och format och komposition så att det bilden föreställer/innehållet passar väldigt bra med färgval/form till den yta du använder. Du har känsla för proportioner och former och ytan som helhet och nyttjar den.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Förklaring: T ex att du prövar att utgå från din första/någon enstaka egen idé men förlitar dig till datorn/kompisar/läraren att hitta inspiration och reflekterar mindre ofta kring de bilder du väljer. Du löser arbetet tillsammans med läraren.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Förklaring: T ex att du utgår från ett par/några olika idéer du själv kommit på och använder datorn vid behov att ta reda på referensbilder att använda/jämföra, för att komma vidare i uppgiften och reflekterar över dina val. Du löser arbetet till viss del på egen hand.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Förklaring: T ex att du utgår från flera olika idéer du själv kommit på och vidareutvecklar några av dem. Du använder datorn för att ta reda på referensbilder för att använda/jämföra/kombinera för att komma vidare i uppgiften och reflekterar över dina val. Du löser arbetet till största del på egen hand.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Förklaring: T ex att du med hjälp av läraren och i diskussion får stöd att tänka ut hur du ska arbeta i de följande stegen.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Förklaring: T ex att du inför den färdiga uppgiftens början redan innan har prövat något alternativ som kan passa uppgiften och under arbetet med uppgiften reflekterar du och anpassar med visst lärarstöd material/teknik/handling till uppgiften.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Förklaring: T ex att du inför den färdiga uppgiftens början redan innan har prövat flera olika alternativ som kan passa uppgiften och under arbeten med uppgiften reflekterar du och anpassar/kombinerar material/teknik/handling självständigt passande till uppgiften.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Förklaring: T ex du berättar kort om hur du gjort uppgiften, hur det hänger ihop med uppdraget, (i bildspel eller på uppgiften) eller i ett utställningssammanhang där man kan se och uppleva din uppgift.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Förklaring: T ex att du kan berätta tydligt om och reflektera kring ditt arbete och dina val, hur de hänger ihop med uppdraget, (i bildspel eller på uppgiften) eller i ett utställningssammanhang där man kan se och uppleva din uppgift.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Förklaring: T ex att du kan berätta tydligt om och ingående reflektera kring ditt arbete och dina val, hur de tydligt hänger ihop med uppdraget, (i bildspel eller på uppgiften) eller i ett utställningssammanhang där man kan se och uppleva din uppgift.
Ge omdömen om arbetet
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. Förklaring: T ex att du berättar kortfattat om hur du arbetat, med vilket material och vad du fick för resultat.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. Förklaring: T ex att du mer ingående beskriver och analyserar hur du arbetat, med vilket material och vilken kvalitet ditt arbete innehåller samt hur ditt resultat hänger ihop med de val du gjort.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. Förklaring: T ex att du ingående beskriver och analyserar hur du arbetat, med vilket material och vilken kvalitet ditt arbete innehåller samt ingående och utvecklat beskriva hur ditt resultat hänger ihop med de val du gjort.
Tolka, resonera & koppla
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Förklaring: T ex att du kan se skillnad på flera olika typer av tydliga och komplexa exempel på t ex reklambild och konstbild och kan med egna ord ingående och utvecklat förklara och resonera kring hur du kan se det och reflektera över det du beskriver.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Förklaring: T ex att du kan se skillnad på flera olika typer av tydliga och lite mer komplexa exempel på t ex reklambild och konstbild och kan med egna ord förklara och resonera kring hur du kan se det.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Förklaring: T ex att du kan se skillnad på tydliga exempel av t ex reklambild och konstbild och kan med egna korta ord förklara hur du kan se det.
Beskriva
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp. Förklaring: T ex att du använder några enkla och vanliga ord inom bild för att kortfattat berätta vad du ser och hur du tolkar det, även om enstaka ord ibland inte riktigt stämmer överens med din betydelse.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp. Förklaring: T ex att du använder olika ämnesspecifika ord för att förklara och resonera kring vad du ser och tydligt berätta vad du ser och hur du tolkar det med passande ämnesspecifika ord.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp. Förklaring: T ex att du använder flera olika ämnesspecifika ord för att ingående förklara och resonera kring vad du ser och tydligt berätta och resonera om vad du ser och hur du tolkar det med passande ämnesspecifika ord.