Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska år 7

Skapad 2020-09-25 13:17 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
La famille! Berätta om dig själv och familjen... det kan du redan! Nu spetsar vi till det lite!

Innehåll

Mål:

Att kunna ställa frågor, intervjua någon.

Kunna använda verbet être. 

Kunna använda och böja vissa adjektiv.

Att skriva en presentation av en person.

Att läsa och lyssna på texter och förstå.

Att utveckla ditt vokabulär (familjeord, yrken, adjektiv)

Arbetssätt och studiematerial:

Vi arbetar i läroboken (Chapitre 2 Photos de la famille) och tränar läs och hörförståelse.

Vi jobbar med verb, ord och uttryck via Quizlet. (finns i Classroom)

Vi tränar verb tillsammans och via Youtube och film på UR skola.

Vi samlar adjektiv i en ordbank och lägger i Classroom.

Vi läser exempeltexter med personbeskrivningar och diskuterar dessa.

Vi gör en personbeskrivning av en egen vald person (instruktioner i Classroom).

Examinationsform:

Hör och läsförståelse

Ordtest

Muntlig intervju

Skrivuppgift: beskriva och berätta om en egen vald person. 

Bedömning:

Enligt kunskapskraven nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: