👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4A - kapitel 1

Skapad 2020-09-25 13:33 i Skyttorps skola Uppsala
Favorit matematik 4a kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
Under den här perioden kommer vi arbeta med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln. Detta gör vi med stöd av boken Favorit matematik 4a.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du lära dig mer om de fyra räknesätten och prioriteringsregeln, du ska träna på grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur de kan användas.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om svaret är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

 

Begreppsförmåga                                                                                                            

Känna till begreppen som hör till de fyra räknesätten:

 • addition
 • subtraktion
 • multiplikation
 • division
 • faktor
 • term
 • täljare
 • nämnare
 • summa
 • differens
 • produkt
 • kvot   
 • prioriteringsregeln 

 

Metodförmåga

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                                                                                                                             

Så här kommer vi att arbeta

 • gemensamma genomgångar
 • enskilt arbete
 • grupp/pararbete
 • träning på dator
 • läxförhör
 • avslutande diagnos/prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6