👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Säg det med en novell! 9D HT20

Skapad 2020-09-25 14:18 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under de närmaste veckorna kommer vi repetera om novell och fördjupa vår kunskap om hur vi skriver. Vi kommer också arbeta med temat relationer, samtycke och sex. Novellerna vi skriver kan sedan vara med i tävlingen Sätt ord på det.

Innehåll

Övergripande:

Arbetsområdet syftar till att åstadkomma flera olika saker. Framförallt kommer vi att lära oss massor om hur texter är uppbyggda utifrån olika funktioner och beståndsdelar. Detta kommer leda till att vi bryter ner flera olika noveller för att se hur just de är uppbyggda. Vi kommer även att skriva egna noveller utifrån det vi har lärt oss. I detta kommer vi också att ta del av flera olika texter som har ett historiskt eller litterärt värde.

Uppgift:

Vi kommer skriva noveller  där vi breddar och fördjupar våra kunskaper i ämnet.  Vi kommer också att integrera ämnet i undervisningen i linje med skolans allmänna uppdrag.

 

Preliminär Tidsplan:

V 39

Tisdag: Introduktion till arbetsområdet.  Vi repeterar vad en novell är. Övning:  HBTQ-ordlista. Vi koller på en kortfilm,

Onsdag:  Genomgång 1: Titel, inledning & målande beskrivning. Övning: Om relationer. Vi kollar en kortfilm.

Torsdag:   Genomgång 2: Berättaren & Dramaturgiska kurvan. Övning: Sexuell kommunikation. Vi kollar en kortfilm.

 

V 40

Tisdag: Genomgång 3: Tiden & slutet. Övning: Äkta frågor till en sexualupplysare. Vi tittar på en kortfilm.

Onsdag  : Genomgång 4: Statiska/Dynamiska karaktärer. Övning: Om första gången. Vi tittar på en kortfilm.

Torsdag:   Övning: Om samtycke  . Vi tittar på en kortfilm och arbetar med vår respons från åk 8.

 

V 41

Tisdag: Utvecklingssamtal

Onsdag:  Genomgång: Statistik. Vi börjar skriva på våra noveller.

Torsdag:   Skriva novell

 

V 42

Tisdag:  Skriva novell

Onsdag: Skriva novell

Torsdag: Skriva novell. 

 

V 43

Tisdag: Respons  (utkast färdigt till lektionen)

Onsdag:   Fortsättning respons. Skriva novell

Torsdag:  Skriva novell

   

V 44

Höstlov

 

V 45

Tisdag: Skriva novell

Onsdag:   Skriva novell         DEADLINE: NOVELL   kl 11:30

 

Bedömning:

Arbetsområdet noveller kommer bedömas utifrån hur novellen är skriven (språkvariation, språkriktighet samt det berättande skrivandet). Dessutom kommer kvalitén på responsen bedömas såväl som hur väl responsen används. För vidare information se den bifogade uppgiften eller matrisen.

Uppgifter

 • Säg det med en novell

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Säg det med en novell

Skriva texter

E
C
A
Språklig korrekthet
Hur språkligt korrekt och anpassad din text är till syftet
Novellens språk fungerar i huvudsak vad gäller textbindning och grammatik. Du använder en del sambandsord och styckesindelning.
Novellens språk är relativt utvecklat vad gäller textbindning och grammatik. Du använder oftast sambandsord och stycken vilket skapar flyt i texten.
Textens språk är välutvecklat vad gäller textbindning och grammatik. Du använder sambandsord och stycken väl vilket skapar gott flyt i texten.
Språklig variation
Hur varierad din text är språkligt vad gäller bl.a. ditt ordval och meningslängd
Du varierar ditt språk till viss del med ordval, meningslängd och meningsinledning. Du har en del onödig repetition.
Du varierar ditt språk relativt väl med ordval, meningslängd och meningsinledning. Du har lite onödig repetition.
Du varierar ditt språk väl med ordval, meningslängd och meningsinledning. Du har nästan ingen onödig repetition.
Anpassning
Texten är i huvudsak anpassad till texttypen (novell) i sitt språk och stil.
Texten är relativt väl anpassad till texttypen (novell) i sitt språk och stil.
Texten är väl anpassad till texttypen (novell) i sitt språk och stil.

Berättande skrivande

E
C
A
Gestaltande beskrivningar
Hur väl din text berättar en historia genom målande & gestaltande beskrivningar.
Novellen innehåller några enkla gestaltande beskrivningar av personer och/eller miljöer.
Novellen innehåller flera utvecklade gestaltande beskrivningar om personer och miljöer.
Novellen innehåller flera välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer och miljöer
Uppbyggnad
Hur väl uppbyggd din text är för att skapa spänning i din historia.
Texten har en enkel men fungerande uppbyggnad.
Texten har en utvecklad och fungerande uppbyggnad.
Texten har en komplex och välfungerande uppbyggnad.

Ge omdömen och bearbeta text

E
C
A
Ge respons
Responsen är enkel vad gäller innehåller, språk och berättande.
Responsen är utvecklad vad gäller innehåller, språk och berättande.
Responsen är välutvecklad vad gäller innehåll språk och berättande.
Bearbetning
Du använder responsen för att utveckla din text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder responsen för att utveckla din text på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder responsen för att utveckla din text på ett väl fungerande sätt.