👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa arbetsområde 1 årskurs 4

Skapad 2020-09-25 14:33 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi under lektionstid samtala om varför man har uppvärmning och vilka olika skaderisker som kan förekomma. Du kommer att tillsammans med en kamrat visa hur man värmer upp och du ska veta skillnaden på styrke-, stretching övningar. Vi kommer att ha lektioner både inne och ute där vi har olika aktiviteter som bollspel, friidrott, löpning och lekar. Vi kommer att repetera allemansrätten. Vi tränar på olika karttecken så att du har möjlighet att läsa olika kartor.

Innehåll


Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet: 

 

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer 

 • förebygga risker vid fysisk aktivitet 
   

   
  Mål: 

 • du ska kunna leka olika lekar och spela olika spel både utomhus och inomhus. 

 • du ska kunna veta hur man förebygger skador med hjälp av uppvärmning 

 • du ska kunna  rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

 • du ska kunna orientera dig i din närmiljö med hjälp av kartor 

 • du ska delta i samtal och resonemang kring olika aktiviteter och till viss del förstå dess påverkan på din hälsa och fysiska förmåga 
   
   
   
  Bedömning: 

 • om du deltar och hur du genomför lekar, spel och idrotter både utomhus och inomhus. 

 • om du kan ge enkla beskrivningar hur man med hjälp av uppvärmning kan förebygga skador 

 • om du kan anpassa din utevistelse med förståelse för allemansrättens regler 

 • att du med viss säkerhet kan orientera dig i bekanta miljöer med karta. 

 • att du deltar i samtal och resonemang kring olika fysiska aktiviteter 
   
   
   

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6