👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsystemet / Astronomi

Skapad 2020-09-25 14:53 i Börje skola Uppsala
Solsystemet och dess himlakroppar. Tid och årstider. Människan i rymden.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
I arbetsområdet Solsystemet / Astronomi ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar. Du ska få lära dig dag, natt, månader, år, tidvatten och årstider. Vi ska även lära oss om människan i rymden.

Innehåll

Syfte- Varför?

Syftet med undervisningen i fysik inom kunskapsområdet Astronomi är att du ska utveckla din förmåga att ...

Undervisningens innehåll-Vad?

Vi kommer att arbeta med:


- solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser.
- begrepp och fenomen i universum som t ex stjärna, stjärnbild, galax, månfaser.
- dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
- gravitation
- människan i rymden.
- satelliter.

Det gör vi genom:

 • undersökningar om solsystemet.
 • undersöka vad begreppen betyder 
 • Rita, måla och skapa bilder.
 • arbeta i grupp och redovisa om enskild planet
 • skriva genre texter kopplade till arbetsområdet.
 • se filmer
 • anteckna från filmer, föreläsningar
 • titta på, jämföra och analysera olika astronomiska bilder.
 • samtala och diskutera i hel klass och mindre grupper

Bedömning - Hur ?

Du kommer att bedömas formativ (under lektion) och summativt (prov) genom att...

 • kunna beskriva solsystemets himlakroppar.
 • känna till solens betydelse för livet.
 • kunna beskriva och förklara begreppen årstider, dygn, månad, år och tidvatten. 
 • kunna beskriva och förklara begreppen solen, månen, stjärna, stjärnbild, planet, galax, gravitation, dragningskraft, komet och meteorit.
 • kunna berätta om hur människan utforskat rymden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Astronomi

Astronomi

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Solsystemet
Känner till flera av planeterna i vårt solsystem och kan berätta om dem på ett enkelt sätt. Använder en del ämnesspecifika begrepp/ord.
Känner till några planeter i vårt solsystem och kan berätta om dem på ett utvecklat sätt. Använder ämnesspecifika begrepp/ord.
Känner till alla planeterna i vårt solsystem och kan berätta om dem utifrån storlek, läge, kännetecken, mm. Använder ämnesspecifika ord/begrepp.
"Människans användning av rymden".
Kan berätta om på ett enkelt sätt om olika "saker" människan har i rymden, ex satelliter.
känner till några stycken "saker" som människan har i rymden.
Känner till och kan berätta utförligt om vilken användning människan har av "saker" i rymden, ex satelliter.
Rörelsers upphov till tid
Kan berätta på ett enkelt sätt om vilka rörelser i rymden som gett upphov till hur vi mäter tid och hur det påverkar vårt klimat (dygn, månad, år och årstiderna).
Kan berätta utförligt om hur vi mäter tid och hur det påverkar vårt klimat(dygn, månad, år och årstider).
Kan berätta utförligare om hur rörelser i rymden ligger till grund för vårt sätt att mäta tid och hur det påverkar vårt klimat (dygn, månad, år och årstider).
Tidsmätning
Känner till några olika sätt att mäta tid på.
Känner till några olika sätt att mäta tid på.
Kan förklara olika sätt vi mätt tid på genom historien tills idag.

Kunskapskrav år 6

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Ny aspekt
 • Fy  4-6
Du kan ge exempel och beskriva hur himlakropparna rör sig. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan förklara och diskutera på ett utvecklat sätt hur himlakropparna rör sig och varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan förklara och diskutera på ett välutvecklat sätt hur himlakropparna rör sig och varför det blir dag och natt, månader och årstider.