👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet för 100 år sedan

Skapad 2020-09-25 14:52 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Temat kommer att pågå i två veckor. Vi kommer att lära oss om hur livet för 100 år sedan såg ut och hur det var att gå i skolan.

Innehåll

Mål för elev

 • Du ska kunna beskriva människors levnadsvillkor för 100 år sedan.
 • Du ska kunna göra jämförelser mellan livet förr och nu.
 • Du ska ha förståelse för hur det kunde vara att gå i skolan för 100 år sedan.

Innehåll

Vi kommer att lära oss om hur livet för 100 år sedan såg ut och hur det var att gå i skolan. Vi kommer att fördjupa oss inom skolan, yrken, klädsel, boende, mat och leksaker.

Genomförande

 • Vi kommer att läsa texter och olika barnlitteratur som beskriver livet för 100 år sedan.
 • Vi kommer att titta på filmer som handlar om livet för 100 år sedan.
 • Vi kommer att skriva texter och titta på bilder för att reflektera om livet förr och nu.
 • Vi kommer att lyssna på sånger.
 • Vi kommer att leka tidstypiska lekar.

Redovisning och bedömning

Bedömningen kommer att bygga på skriftliga förhör där du visar att du kan jämföra livet förr och nu med fokus på levnadsvillkor och hur det var att gå i skolan.

Elevinflytande

Vi kommer att starta temat med tankekartor som utgår från elevernas tidigare kunskaper, detta kommer att ligga som grund för temat. Eleverna kommer få möjlighet att fördjupa sig i de delar av arbetsområdet som de tycker är intressant. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3