Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7f, HT-20, V 41-46, "Rörelse och Kraft"

Skapad 2020-09-25 15:09 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Fysik
Vi kommer att jobba med grunderna i fysik inom Kraft och Rörelse och lära oss att laborera på ett lämpligt sätt. Syftet är att alla ska utveckla sin förmåga i att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Innehåll

Rörelse och Kraft                                                                     

Bra hemsidor: www.ugglansno.se     ,   webbapp.liber.se   (Spektrum Fysik)  

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 
Centralt innehåll
  • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik 

  • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, t.ex. i frågor om trafiksäkerhet.

  • Hur historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet haft betydelse för teknik, miljö, samhälle och människornas levnadsvillkor.
  • Systematiska undersökningar. Formuleringar av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument  för att mäta olika storheter, t.ex. hastighet, kraft.

  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och diskussioner med koppling till fysik.

  •  
 
Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid enskilt arbete, gruppdiskussioner, inlämningsuppgifter, lab.rapporter, läxförhör och prov.

 

Begreppslista och innehåll

Likformig och accelererad rörelse, gravitationskraft, dynamometer, tyngdpunkt, friktion, fritt fall, tröghet, centralrörelse, centrifugalkraft, centripetalkraft

 

Detaljerad veckoplanering hittar du i TEAMS 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: