Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gul grupp Projektplan ht-2020

Skapad 2020-09-25 15:03 i Tofta förskola Sjöbo
Förskola
Hållbar utveckling

Innehåll

Projektplan (Pedagogisk planering)

 

Övergripande projekt: Mitt Sjöbo.Relationer, kommunikation och möten. Barns dialog och relation med platser. 

 

1 - Riktning, utifrån och med barnens lärande i fokus

 

Normer och värden

Syfte

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta
vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk
vardaglig handling i olika sammanhang (Syftestext Normer och värden)

 

Mål

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Målkriterier

Vilka tecken på lärande vill vi se hos barnen?

 

Att barnen kan sortera mat, papper och plast.

Att barnen har kunskap om varför vi ska sortera.

Nuläge

 

Barnen kan sortera mat, men det förs inga resonemang till varför det ska sorteras.

 

Omsorg, utveckling och lärande

Syfte

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och
sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för
utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov,
erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas
tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

 

Mål

 

Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,Målkriterier

Vilka tecken på lärande vill vi se hos barnen?

 

Barnen kan ställa frågor och föra resonemang med varandra.

Barnen kan hålla sig till ämnet i samtal.

Barnen kan rimma.Nuläge

Barnen kan ställa frågor, men väntar inte alltid in svaret. 

Barnen vill gärna skifta ämne i samtal.

 

2 - Barnens nyfikenhet och intresse

Nyfikenhet och intresse

Vad visar barnen nyfikenhet och intresse för? Hur visar det sig? Vilka barn visar intresset? 

Barnen visar intresse för sopsortering, detta har vi sett när vi varit på upptäcktsfärder i vår närmiljö. 

3 - Undervisning

Planering av genomförande

Hur lägger vi upp vår undervisning? Vilka metoder väljer vi? 

Titta på riktlinjer i läroplanen

 

Mitt avtryck, sopsamlar monster

WWF Förskola på hållbar väg, Ett inspirationsmaterial för förskolan

Digitala verktyg 

Håll Sverige rent

Naturskydds föreningen

Vi arbetar i små grupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: