Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 8 v40-v48

Skapad 2020-09-25 15:40 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Geometri åk 8 , MatteDirekt8
Grundskola 8 Matematik
Här kommer vi jobba med Geometri. Vi tar upp prefix och enheter, vinklar , månghörningar och vinkelsumman ,olika geometriska figurer , omkrets och area för fyrhörningar , trianglar och cirklar. Volym ,volymenheter, olika kroppars volym,skala, likformighet.

Innehåll

Geometri  åk  8, v. 40-50

    Sidor YouTube
v. 40 Dimensioner S54-57 Parallellogramets area
      Area - trubbvinkliga trianglar
v. 41 Cirkelns omkrets S58-59 Cirkelns area
v. 42 Areaenheter & rektangelns area S60-61 Rektangelns area
      Areaenheter
v. 43 Cirkelns area S62-63 Cirkelns area
v. 44 Höstlov    
v. 45 Cirkelbåge och cirkelsektor S64-65 Cirkelbåge och cirkelsektor
v. 46 Cylinderns volym S66-67  
v. 47 Paramid, kon och klot S68-69  
v. 48 Räkna med dator Pi och negativa tal S70  
v. 49 Repetition    
v. 50 Prov    
       
  Extra (om mnan vill)    
  Befolkningstäthet Problemlösning Problemlösning
  Befolkningstäthet Mer problemlösning Problemlösning - talsystem
  Koordinatsystem    
  Koordinatsystem    

 

 

Viktiga begrepp att förstå

 

Begrepp

Förklaring

Geometrisk kropp

Kropp som har en volym, 3D

Volym

Ett mått på hur mycket en kropp rymmer

Basyta

Ytan till en kropp som man valt ut vid volymberäkning

Prisma

En kropp där basytan är ett månghörnings område och sidoytorna är parallellogram områden

Parallellogram

En fyrhörning där sidorna mitt emot varandra är parallella

Rätblock

En kropp som begränsas av sex rektangel områden

Kub

En kropp som begränsas av sex kvadratområden

Cylinder

Prisma där de parallella basytorna utgörs av cirkelområden

Kon

Spetsig kropp med ett cirkelområde som basyta

Pyramid

Spetsig kropp med ett månghörnings område som basyta

Klot

Kropp som har en sfär som begränsningsyta

Kubikmeter

Volymenhet som motsvarar volymen av en kub med sidan 1 meter

Liter

Volymenhet som motsvarar volymen av en kub med sidan 1 decimeter

Begränsningsyta

Den sammanlagda ytan hos en kropp

Längdskala

Förhållande mellan längder hos två föremål av samma form

Area skala

Förhållande mellan areor hos två kroppar med samma form (kvadraten på skala)

Volymskala

Förhållandet mellan volymer hos två kroppar med samma form (kuben på skala)

Likformighet

Två figurer är likformiga om de har samma form

Matriser

Ma
Matematik - Geometri åk 8

F
E
C
A
Matematiska Begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan benämna de vanligaste figurerna samt redogöra för vad area och omkrets är. Eleven förstår vad begreppet symmetri innebär och hur det representeras.
Eleven behärskar de matematiska begreppen och visar förståelse för dem. Eleven kan ge djupare beskrivningar kring area, omkrets och symmetri samt vad de innebär.
Eleven har djup förståelse för de matematiska begreppen och hur de kan påverka varandra. Eleven har en fördjupad kunskap i begrepp kring vinklar och cirklar.
Rutinuppgifter
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan utföra enkla rutinuppgifter för att beräkna vinklar, area, omkrets samt symmetrilinjer. Eleven kan grunderna i att rita olika figurer.
Eleven kan utföra uträkningar i flera steg som kräver sammansatt information. Eleven kan konstruera figurer utifrån givna parametrar. Eleven kan lösa uppgifter med sammansatta figurer.
Eleven kan genomföra rutinuppgifter med avancerade tal. Eleven kan se mönster och förändra enheter samt dela upp figurer. Eleven kan utgå ifrån matematiska begrepp för att se samband.
Problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar area och omkrets. Eleven kan utifrån bild och text beräkna olika parametrar i cirklar.
Eleven kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Eleven kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Eleven kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Eleven kan använda olika hjälpmedel samt dela upp uppgiften för att kunna se de olika stegen som behöver beräknas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: