Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik

Skapad 2020-09-25 16:01 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap
Samhällskunskap åk 6 Politik, Pedagogisk planering Bobergsskolan. Vi ska lära oss mer om vilka politiska partier vi har Sverige och om regeringens och riksdagens arbete, om Sveriges grundlagar, demokrati och diktatur, monarki, republik, kungens makt, EU:s makt, landstings och regioners uppgifter och kommunen mm.

Innehåll

Syfte

Du ska lära dig att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, makt, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Innehåll

 

Det här ska jag kunna:

·         Vad menas med att ett land är demokrati/diktatur?

·         Veta skillnaden mellan riksdag och regering?

·         Känna till de vanligaste politiska partierna i Sverige samt vissa likheter och skillnader mellan dem.

·         Veta hur riksdagsvalet i Sverige går till.

·         Känna till Sveriges fyra grundlagar

·         Förstå och använda begreppen som hör till politiken. 

 

Så här ska vi arbeta

 

·         Titta på filmer om de politiska partierna, regeringen och riksdagen. 

·         Gemensamma genomgångar och diskussioner.

·         Titta på filmer som berör demokrati och diktatur och diskutera innehållet.

·         Undersöka vilka partier som finns, partiledare osv. individuellt eller i grupp.

·        

Det här kommer bedömas:

·         Dina kunskaper kring aktuella begrepp (vilka fakta du kan)

·         Dina kunskaper om politiska partier, hur ett val går till samt hur riksdag och regering arbetar.

·         Dina kunskaper om hur en demokratisk beslutsprocess går till.

·         Din förmåga att diskutera olika politiska frågor och framföra dina åsikter med ett underbyggt resonemang ( samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv

·         Ditt resultat på det skriftliga provet.

 

Uppgifter

 • Test på politik måndagen den 12 oktober

 • Test på politik måndagen den 12 oktober

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Politik

E
C
A
Förmåga: analysera
Du har grundläggande kunskaper om politik. Du kan berätta om hur Sveriges politiska struktur är uppbyggd och fungerar. Du beskriver enkla samband inom detta politiska system mellan olika beslutsnivåer, t.ex. att kommuner, riksdag och regering har olika uppgifter.
Du har goda kunskaper om politik. Du kan berätta om hur Sveriges politiska struktur är uppbyggd och fungerar. Du kan beskriva samband inom detta politiska system mellan olika beslutsnivåer, t.ex. att kommuner, riksdag och regering har olika uppgifter.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om politik. Du visar det genom att visa hur Sveriges politiska struktur är uppbyggd och fungerar och beskriver då komplexa samband inom detta politiska system mellan olika beslutsnivåer, t.ex. att kommuner, riksdag och regering har olika uppgifter
Förmåga: kommunicera
Du värderar och uttrycker dina åsikter i politiska frågor som är elevnära (t.ex. betyg, partier) med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument
Du värderar och uttrycker dina åsikter i politiska frågor som är elevnära (t.ex. betyg, partier) med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker dina åsikter i politiska frågor som är elevnära (t.ex. betyg, partier) med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Förmåga: analysera och kommunicera
Du kan utifrån något givet exempel, t.ex. hur man kan påverka beslut i skolan, föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper (skolelever, lärare, föräldrar) kan påverka beslut på olika nivåer (skola, kommun, riksdagen) samt om sådant som begränsar människors möjligheter att påverka (t.ex. för ung för att få rösta i val).
Du kan utifrån något givet exempel, t.ex. hur man kan påverka beslut i skolan, föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper (skolelever, lärare, föräldrar) kan påverka beslut på olika nivåer (skola, kommun, riksdagen) samt dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka (t.ex. för ung för att få rösta i val).
Du kan utifrån något givet exempel, t.ex. hur man kan påverka beslut i skolan, föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper (skolelever, lärare, föräldrar) kan påverka beslut på olika nivåer (skola, kommun, riksdagen) samt dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka (t.ex. för ung för att få rösta i val).
Förmåga: begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt i dina beskrivningar.
Du kan använda begrepp på relativt väl fungerande sätt i dina beskrivningar.
Du kan använda begrepp på väl fungerande sätt i dina beskrivningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: