Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Autunno in Italia

Skapad 2020-09-25 16:50 i Lerum Modersmål Lerum
Grundskola 1 – 6 Modersmål
Tema: eleven ska skriva en beskrivande text om hösten i Italien.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att arbeta med temat i 4 veckor.
Jag inleder temat genom att diskuterar om vad händer i naturen på hösten. Elever  väljer en mening om temat och jag skriver alla meningar på tavlan. Jag presenterar en kort film om vinskörden och elever kommer att läsa och arbeta med olika texter om hösten i Italien. Vi går igenom alla nyckel ord. Jag förklarar vad en beskrivande text innebär. Eleven skriver en beskrivande text om temat.

 

Förmågor

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

Lärandemål

Att kunna läsa med flyt.

Att kunna skriva en beskrivande text.

 

Bedömnings underlag

Elevens läsning

Elevens beskrivande text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: