Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Geometri åk 3

Skapad 2020-09-26 12:18 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 3 Matematik
Under hela hösten arbetar vi med olika delar inom geometri. Nu kommer vi att öva att mäta och räkna omkretsen. Vi arbetar också med egenskaperna för olika former, både två och tre dimensionella objekt. Vi kommer också att lära oss mer om skala och symmetri.

Innehåll

Du ska kunna 

 • förstå begreppet punkt, linje och sträcka. 
 • förstå begreppet omkrets. 
 • beskriva egenskaper hos två och tre dimensionella objekt. 
 • förstå begreppet skala.
 • förstå begreppet symmetri. 
 • göra uppskattningar och bedöma rimlighet. 
 • i samtal beskriva och förklara med hjälp av begreppen.

I undervisningen kommer vi att

 • öva att mäta olika sträckor och kunna följa instruktioner parvis och själva. 
 • konkret arbeta med förståelse för begreppet omkrets när vi mäter olika saker i klassrummet. 
 • öva att mäta omkrets av olika figurer med kamrat och själv. 
 • konkret och i samtal arbeta med egenskaper för två  och tre dimensionella former.. 
 • öva att beskriva egenskaperna för formerna med kamrat och själv. 
 • konkret arbeta med förståelse för begreppet skala där vi förstorar och förminskar olika saker.
 • öva att förstå hur skala uttrycks med matematiska symboler.  
 • undersöka symmetri i föremål runt omkring oss för att få förståelse för symmetri.
 • öva att bygga och rita symmetriska föremål med kamrat och själv. 
 • öva att använda symmetrilinjer med kamrat och själv. 

Du får visa vad du kan

 • när du samtalar och arbetar om linjer, punkter och sträckor.
 • när du samtalar och arbetar med omkrets. 
 • när du samtalar, beskriver egenskaper och arbetar med två och tre dimenssionella former. 
 • när du samtalar och arbetar om skala med kamrat och själv. 
 • när du undersöker, samtalar och löser olika uppgifter om symmetri. 
 • när du bygger och ritar symmetriska föremål med kamrat och själv. 
 • när du gör läxlapparna efter att vi arbetat klart med de olika delarna i området. 
 • när du gör utvärderingsdiagnosen för området. 

 

Fritids kompletterar undervisning genom att 

 • eleverna får möta geometri på olika sätt i verksamheten.
 • eleverna erbjuds att träna geometri på nomp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: