Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDROTT OCH HÄLSA 1

Skapad 2020-09-26 12:36 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Välkommen till kursen idrott och hälsa 1 på Rodengymnasiet. Vi kommer bland annat att jobba praktiskt under en längre period med kondition och styrka. Vi kommer även att ha teorilektioner samt inlämningsuppgifter eller prov som är kopplat till olika moment under kursen. Med reservation för Corona och folkhälsomyndighetens rekommendationer kan visa moment i läroplanen behöva att revideras för att minska smittspridning bland elever och i skolan.

Innehåll

Moment i kursen

 

Höst

 • Friluftsliv - aktiviteter utomhus
 • Träningsmetoder - Kroppens energisystem relaterat till konditionsträning och styrketräning.
 • Livsstil - Dopning, kosttillskott, kroppsideal, könsmönster, kost, sömn
 • Anatomi - Muskelgrupper, motorisk enhet, skelett.
 • Planera eget träningsprogram.

 

Vår

 • Dans och rörelse till musik.
 • Friluftsliv - Vinteridrotter (skridskor).
 • Ergonomi.
 • HLR.
 • Yoga och betydelsen av stretching.
 • Hens egen bedömning av sitt lärande.

 

Koppling till läroplanen:

 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
 • Rörelse till musik samt dans.
 • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
 • Metoder och redskap för friluftsliv.
 • Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
 • Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.
 • Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.
 • Spänningsreglering och mental träning.
 • Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.

 

 

Uppgifter

 • Uppgift: Eget träningsprogram

 • Uppgift: Eget träningsprogram

 • Uppgift: Eget träningsprogram

 • Uppgift: Eget träningsprogram

 • Uppgift: Dans

 • Uppgift: Dans

 • Uppgift: Dans

 • Uppgift: Dans

 • Uppgift vecka 48

 • Uppgift vecka 48

 • Uppgift vecka 47

 • Uppgift vecka 47

 • Uppgift vecka 43

 • Uppgift vecka 43

 • Uppgift vecka 43

 • Uppgift vecka 43

 • Vecka 39: Redovisning av träningsdagbok

 • Vecka 39: Redovisning av träningsdagbok

 • Vecka 39: Redovisning av träningsdagbok

Matriser

Idr
IDROTT OCH HÄLSA 1

F
E
D
C
B
A
Ny nivå
Dans
Grupparbete Praktiskt moment
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har glömt ombyte lite för ofta. Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter.
Med säkerhet, komplex karaktär,
Träningsprogram
Inlämningsuppgift Kursbok s. 58-83
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har glömt ombyte lite för ofta. -Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet.
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet.
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Friluftsliv
Praktiskt moment Teoretiskt moment
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har glömt ombyte lite för ofta. -Elev har varit borta eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
Livsstil och kroppsideal
Inlämningsuppgift Kursboken s. 268-279
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Eleven beskriver översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Eleven beskriver utförligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
Livsstil och kroppsideal
Inlämningsuppgift Kursboken s. 268-279
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Ergonomi - Film
Grupparbete Inlämningsuppgift Kursboken s. 148-169
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser.
Eleven kan utförligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser.
Ergonomi - Instuderingsfrågor
Grupparbete Inlämningsuppgift Kursboken s. 148-169
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
Nödsituation, HLR, LABC.
Träning på docka
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation. När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation. När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation. När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
Aktivt deltagande
Elev delta och kämpa efter sin bästa förmåga under lektion.
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har glömt ombyte lite för ofta. -Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter.
Med säkerhet, komplex karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: