Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TODOS PODEMOS SER ESCRITORES

Skapad 2020-09-26 15:46 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Denna planering är för modersmålsundervisning i spanska för Åk f-3
Grundskola 4 – 5 Modersmål
Denna termin vi kommer att prata om olika sorter texter. Eleverna på denna period har baser att skriva och läsa på spanska. Från detta bas vi kommer att experimentera med olika typer av texter som beskrivning, novell, fabel, poesi, etc.

Innehåll

KAPITEL 1

 MINA FÖRSTA PENSELDRAG: vi börja med en kreativ skrivverkstad att eleverna kan avvända allt som har  lärt sig tidigare år:  rätt bokstäver, adjektiv, verb och vi kommer att bygga  små kompositioner.

 

KAPITEL 2

BERÄTTELSER OCH FABLER AV MIN FAMILJS LAND: vi kommer att forska tillsammans i del "litteratur värld" på våra familj länder litteraturer: vad handla om sagor och berättelsen?, vad de berätta? och i slut i kapitel vi kommer att skriva vår egna saga 

KAPITEL 3

JAG KAN BLIR ETT HERO !!!  (KOMIK VERKSTAD): vi kommer att arbeta med dialoger som gör ett berättelsen inne i komik miljö 

Eleven ska utveckla följande förmågor: 

1. Att prata på modersmålet om sina favorit texter

2. Att skriva på modersmålet olika sorter text (dikter, berättelse)

3. Att använda modersmålet i olika situationer (kommentarer och analys)

5. Att se skillnader mellan modersmålet och svenska.

6. Att läsa och prata om olika texter

7. Att prata om traditioner i länder där modersmål talas
FÖRMÅGOR, ARBETSSÄTT OCH BEDÖMNING 

Via UNIKUM  kommer  alla information. Varje lektion eleverna har med sej material att arbeta i hemma och ett läs/läxa
Vi kommer att bedöma hur eleverna har avvända sitt modersmål på ett korrekt skrivning process. (att de kan uttrycka sina idéer skriftligen också att dem kan förklara vad har förstått från sina läsningar)
Förmåga - Läsa

Arbetssätt: 

Vi kommer att :

Träffas varje vecka med en nytt tema och lite läxa från den  föregående tema för att förklara kända och inlärda begrepp

Varje veckan finns nya aktiviteter att göra, ett sång,  sagor eller en dikter relaterad till tema.

Här vi kan:

- läsa/höra olika berättelser och sagor på modersmålet,

- högläsa texter med klass kompisar (spontan), i hemma med familj

- kommentera  texternas (deras egna idéer) 

- svara på frågor om texternas innehåll,

- "ta med sej till hemma" lite pedagogiskt förstärkningsmaterial som vi göra på lektionerna att arbeta i hemma (familj kan spela, leka och sjunga tillsammans  genom detta förstärks och fortsätta arbetet på lektionerna)

Bedöming:   vi kommer att bedömda individuell ( vilka saker jag har lärt mig och vad behöver jag förstärka) och tillsammans (vad  har varit intressant för alla och vad  kan komma i framtiden som tema)

Förmåga - Skriva

 

Arbetssätt:

Du kommer att fått ett pärm som vi ska dekorera tillsammans det första mötet, här du kommer att samla varje vecka  aktiviteter, läsning sidor, skrivning träning  och förstärkningsmaterial

-  Du börja precis att skriva berättelsen på spanska så under denna period kommer vi  att skriva fritt : de ljud vi hör och vad vi tycker vad bokstaven är. Sen tillsammans vi kommer att rätta texten att sätta den korrekt ord och bokstäverna

- Vi kommer att avvända dator program att göra komik mönster och att hittat bra spanska sidor att forska 

- konversationscirklar, att prata om "vad har jag från min familj land", texten som alla kan dela till klassen

- skriva nya ord på din skrivhäfte (alla ska få ett liten bok att samla nya ord och "vad jag tänker är svar till säga" )

- försöka avvända nya ord i meningar och samla meningar på vår  berättelse  

 

Bedömning: alla aktiviteter  och uppgifter kommer blir utvärderas

 

Förmåga - Språkjämförelse

 

Arbetssätt

Du ska:

- jämföra ordning av orden i meningar på modersmålet och svenska.

- berätta om skillnader mellan modersmålet och svenska.

 

 

Bedömning: muntligt reflektion över språkliga skillnader mellan modersmålet och svenska. 

 

Förmåga - Tala

 

Arbetssätt:

Du ska:

- titta på korta filmer om folkens liv på vår famjl landet och delta i den interaktiva videon .  

- berätta om hur se ut  livet i deras land. Är det samma som du har sett här i Sverge?

- samtala, utifrån de behandlade texterna i klassen, om likheterna och skillnader i  samhällen 

 

Bedömning: du ska kunna samtala och diskutera kring sagor och berättelser.

 

Förmåga - Kultur

 

Arbetssätt:

Du ska:

- samtala med dina klasskamrater och i hemma om skillnader mellan olika platser i värld och Sverige utifrån olika texter  

 

Bedömning:  om du kan prata om de skillnader   mellan kultur liv  här i Sverige och andra länder.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

.

Matriser

Ml
Kopia av Modersmål spanska - kunskapskrav till åk6

Ej bedömd än
E
C
A
LÄSA
du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt
du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
LÄSA
du gör enkla kronologiska sammanfattningar och kommenterar med viss koppling till sammanhanget
du gör utvecklade sammanfattningar med relativt gott koppling till sammanhanget och visar god läsförståelse
du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till sammanhanget och visar mycket god läsförståelse
LÄSA
du beskriver på ett enkelt sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett utvecklat sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett välutvecklat sätt om texternas tydligt budskap
SKRIVA
du kan uttrycka dig enkelt med viss språklig variation i skrift
du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med en relativt god språklig variation
du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med mycket god språklig variation
SKRIVA
du kan med viss säkerhet använda grundläggande regler i skrift och tal och stava ord du använder ofta
du kan med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
du kan med mycket god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
SPRÅKJÄMFÖRELSE
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
TALA
du samtalar på ett enkelt sätt med huvudsak fungerande ordförråd
du samtalar på ett utvecklat sätt med ändamålsenligt ordförråd
du samtalar på ett välutvecklat sätt med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd
TALA
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs till en viss del
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs relativt väl
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs väl
TALA
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med viss tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med relativt god tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med mycket god tydlighet
KULTUR
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett enkelt sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett utvecklat sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: