Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetens Aktionsforskningsfråga

Skapad 2020-09-26 16:34 i Brudhammar Stenungsund
Förskola
Hur möjliggör vi utveckling av barnens kommunikativa förmåga?

Innehåll

Vart ska vi?

Vi vill att varje barn får möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga. 

Förändra/förbättra:

1. Ge alla barn möjlighet att  med hjälp av samtal/ bildstöd förmedla sig vid måltiden.

 Aktionsforskningsfråga:

Hur möjliggör vi utveckling av barnens kommunikativa förmåga? 


Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas

1. Måltiden

Hur gör vi?  

1. Vi ska samtala/ använda bildstöd för att utveckla barnens kommunikativa förmåga att förmedla sina behov.

Processen

Dela gruppen för att främja samtalet, ge dem verktyg att använda hela meningar och utmana dem till kommunikation med andra.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: