Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenkrigarna. Projektstart. Projektuppdrag.

Skapad 2020-09-27 05:49 i 093131 Förskolan Trädet Stockholm Norrmalm
Förskola
Nu har vi avslutat vår observation- och workshopsperiod. Här beskriver vi det område barnen intresserat sig mest för och som vi valt att arbeta vidare med.

Innehåll

Labyrinterna.

("Man måste gå vilse flera gånger innan man hittar rätt.")

 

Just nu visar barnen ett stort intresse för naturvetenskap, mönster och labyrinter och för berättelser som baseras på barnens egna erfarenheter och fantasier.

Barnens tankar försökte vi att samla ihop i en simple mind app.

Fortsättningsvis kommer vi att fokusera på barnens erfarenheter och kunnande. Tillsammans med barnen ska vi gestalta undervisningen så att barnen få utveckla vidare sitt positiv förhållningssätt gentemot varandra och sin omgivning.

Vi vill se hur barnens tänkande och agerande kommer att förändras i möten med naturen i skogen och i stadsmiljön. Barnens relationer till naturområdena både i skogen och i staden tänker vi blir byggstenarna för de strategierna som skapar och utvecklar barnens förståelse för hållbara relationer i nutiden och i framtiden.

Vi vill även se sammanhanget och mönstret i deras tänkande och utforskande.

Projektuppdrag:

Vi vill att barnen och vårdnadshavarna blir mera delaktiga i arbete med återbruk och återvinning med ett syfte att belysa dessa material i förhållande till miljötänkande och hållbara relationer. Just nu önskar vi att ni sparar och lämnar in tomma petflaskor och äggkartonger så vi kan använda dem i vårt projekt.

Nu får barnen ett uppdrag att hitta och fota labyrinter som kan finnas hemma, på gatorna, i en lekpark eller kanske kan barnen hitta labyrinter på sin kropp. Barnen får ta bilderna med sig till förskolan (eller skicka via email så skriver vi ut bilderna på förskolan). Sedan får barnen visa bilderna för sina kompisar och berätta om dem. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflektion och analys - Uppföljning 1 oktober

Dessa punkter gör ni efter er planering är publicerad. De kommer inte vara synliga för vårdnadshavarna.

 

5. Reflektera kring er projektstart. Använd gärna de frågor som finns i Stöd under projektets gång/Projektstart. 

6. Reflektera även gärna under era lärloggar.

7. Gör Uppföljning 1 under fliken Analys. Använd handledningen som stöd för uppföljningen. Under rubriken i analysen skriver ni Uppföljning 1. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: