👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagspel och lekar

Skapad 2020-09-27 10:04 i Östergårdsskolan Halmstad
Eleverna arbetar med lekar och lagspel. De arbetar med syftet rörelseaktiviteter.
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa
Arbetsområdet pågår mellan vecka 3-7 och återkommer regelbundet under höst-och vårterminen. Vi kommer att arbeta med olika lagspel, lekar och bollspel. Syftet är att utveckla den allsidiga rörelseförmågan. Vi arbetar också med följa regler och att ta hänsyn till varandra så att vi förebygger skador.

Innehåll

Tid

 Vecka 3-7

Vi kommer att prova på följande bollidrotter:

 • Basket
 • Innebandy
 • Fotboll
 • Volleyboll
 • Pingis/badminton

Mål

* utveckla den allsidiga rörelseförmågan i olika lagspel/lekar 

* utveckla förmågan att hjälpa sitt lag på bästa sätt.

* förutse skador genom att följa regler och ta hänsyn till sina kamrater.

 

Såhär arbetar vi på lektionerna

På lektionerna kommer du att utvecklas genom att du får:

 • spel- / lekförklaringar
 • uppvärmningsövningar
 • spel
 • träna samarbete och att ta hänsyn till varandra, och att vi alla är olika

 

Bedömning

* hur väl du genomför aktiviteterna

* hur väl du förutser risker i olika aktiviteter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Lagspel

På väg
Till viss del
Relativt väl
Väl
Lagspel år6
Du har inte deltagit aktivt på lektionerna så att du har kunnat visa att du förstår hur spelet ska genomföras.
Du har deltagit och visar med dina rörelser (t.ex. under övningar och i spel) att du har förstått hur spelet ska genomföras.
Du visar bra teknik (t.ex. du visar att du kan passa, ta emot, har kontroll på redskapet) samt att du på ett bra sätt förstått hur spelet ska genomföras.
Du visar mycket bra teknik (t.ex. du visar att du kan passa, ta emot, har kontroll på redskapet) samt att du på ett mycket bra sätt förstått hur spelet ska genomföras.
Lagspel år8
Du har inte deltagit aktivt på lektionerna så att du har kunnat visa att du förstår hur spelet ska genomföras.
Du har deltagit och visar med dina rörelser (t.ex. under övningar och i spel) att du har förstått hur spelet ska genomföras.
Du visar bra teknik (t.ex. du visar att du kan passa, ta emot, har kontroll på redskapet) samt bra spelförståelse (din rörelse utan boll och dina passningar), samt att du på ett bra sätt förstått hur spelet ska genomföras.
Du visar mycket bra teknik (t.ex. du visar att du kan passa, ta emot, har kontroll på redskapet) samt spelförståelse (din rörelse utan boll, och dina passningar) samt att du på ett mycket bra sätt förstått hur spelet ska genomföras.
Förebygga risker vid fysisk aktivitet
Du har svårt att på lektionstid förebygga skador som är förknippade med spelet, t.ex. följa regler, ta hänsyn till klasskamrater.
Du kan till viss del på lektionstid förebygga skador som är förknippade med spelet, t.ex. följa regler, ta hänsyn till klasskamrater.
Du kan relativt väl på lektionstid förebygga skador som är förknippade med spelet, t.ex. följa regler, ta hänsyn till klasskamrater.
Du kan väl på lektionstid förebygga skador som är förknippade med spelet, t.ex. följa regler, ta hänsyn till klasskamrater.