Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, "Skills, åk 4

Skapad 2020-09-27 11:08 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
"Unit one" i ¨What's Up¨ 5?
Grundskola 4 – 6 Engelska
Engelska: Vårt grundläromedel heter "Skills". Vårt arbete bygger på den s k "cirkelmodellen". Vi går igenom texter och grammatik tillsammans. Vi jobbar med att läsa, skriva, tala och lyssna på enkel engelska. Vi jobbar i helklass, i grupp och enskilt.

Innehåll

Klass/Grupp Årskurs 4

Engelska, Baserat på läromedlet "Skills" för åk 4.

 

 

Kurs/temaområde

 

 

 

Mål:

Du ska kunna tala, läsa och förstå "enkel" engelska (läsförståelse och hörförståelse). Du ska också kunna skriva några ord och meningar som är centrala i textavsnitten.

 

Så här arbetar vi:

Vi ska arbeta med läromedlet "Skills" som ett grundläromedel.

Tillsammans tittar vi på program och filmer som är anpassade till åk 4 (urplay.se).
Vi går igenom texterna i "Skills" (Textbook), pratar om innehållet och översätter till svenska.
Vi tränar på att uttala orden samt tränar muntligt i par eller i liten grupp, bl a genom olika spel.

Vi jobbar med övningar i arbetsboken "Workbook" som knyter an till texterna som vi läser med ord, fraser och grammatik.
Det blir även hör-övningar där vi övar hörförståelse. Vi sjunger och lyssnar på låtar.

Varje vecka blir det en ordläxa, så att vi bygger upp ett ordförråd. Läxan förhörs efter en vecka.


Arbetsområden, Textinnehåll

Grammatiska strukturer; verben be, have, do, will  i olika "personer", t ex I am osv. Substantiv; singular och plural. Prepositioner

*Jag presenterar mig själv
*siffror, yrken, familj, frukost, klockan, tid, månader, årstider, väder, skolan, hobbys, kläder, kroppen och känslor
Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att tala, läsa, förstå enkel engelska inom arbetsområdet.
Jag kommer också bedöma din förmåga att komma ihåg och kunna skriva några glosor som vi har arbetat med inom arbetsområdet och hur du kan använda de aktuella grammatiska strukturerna.   

 

Utvärdering:

Vi har ordtester varje vecka som bygger på veckans läxuppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: