Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik åk 6

Skapad 2020-09-27 12:42 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 6 Matematik
Förhoppningarna är att du öppnar dina "matteögon" i vardagen och ser att det finns statistik nästan överallt.

Innehåll

Målet med undervisningen

I arbetsområdet Statistik ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper i att

- kunna läsa av och tolka stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram

- kunna rita och redovisa fakta i ett stapeldiagram och linjediagram

- kunna räkna ut medelvärde

- kunna lösa uppgifter med typvärde och median

 

Så här ska vi arbeta

Vi ska använda läroboken Matte Direkt 6A. Sidorna läggs även ut på classroom.

En del uppgifter i Digilär finns i området för de som vill ha extrauppgifter.

Lärarledda genomgångar.

Arbete enskilt, i lärpar och i lärgrupper.

 

Detta kommer bedömas

-        hur du löser problem, där metoden för lösningen inte är given.

-        hur du väljer och använder lämplig metod när du löser rutinuppgifter.

-        hur du använder ett matematiskt språk – kommunicera

-        hur du använder matematiska begrepp och se samband mellan   begreppen.

-        hur du redovisar skriftligt på ett tydligt sätt (FUS Fakta-Uträkning-Svar) och avgöra om svaret är rimligt  (kan vara rätt) - resonera.

Jag bedömer dig på lektionerna och med ett avslutande prov v.45.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: