Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 1700- och 1800-talet för årskurs 6 under v. 40-48

Skapad 2020-09-27 13:26 i Kristinebergsskolan Stockholm Grundskolor
Upplägg för arbetsområde historia 1700-1800-tal.
Grundskola 6 Historia
1700-1800-talet. Tid för stora förändringar med befolkningsökningar, industrialisering, frihetstid, Gustav den III, revolutioner, upplysningstid, yttrandefrihet, USAs självständighetsförklaring, jämlikhet, industrialismen, kolonialismen och ståndssamhällets slut. Kunskaper i historia kan få oss att förstå vår nutid!

Innehåll

Vad ska jag lära mig? Centralt innehåll

Om Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte med omvärlden. 

Om jordbrukets omvandling - större åkrar - bättre redskap - större skördar - som leder till befolkningsökning.

Om den stora befolkningsökningen och vad den får för konsekvenser.

Om hur parlamentarismen växer fram med partier och nya lagar och vad det innebär.

Om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Om historiska källor, spår av historien i våra dagar och hur historien kan tolkas på olika sätt.

Hur ska jag lära mig?

Du använder dig av läromedelsboken "Puls historia" samt formulerar svar på frågor i arbetsboken och olika arbetsblad.

Du deltar i genomgångar, diskussioner och tittar på filmer som gestaltar och levandegör historiska personer och händelser.

Du arbetar med att beskriva och redogöra för en historisk person eller en historisk händelse med hjälp av några givna frågeställningar.

Du läser faktatexter, artiklar och skönlitteratur vars innehåll handlar om 1700-1800-talet, bland annat Charles Dickens "Oliver Twist". 

Undervisningens upplägg

Vecka 40, Introduktion historieområdet- repetera stormaktistiden och modellen: orsak-händelseförlopp-konsekvenser historiska källor. Varför heter det Frihetstiden?

Vecka 41, Frihetstiden- varför detta namn? Undervisning om: Livet i städerna, livet på landet och fattiga och sjuka (PULS HISTORIA s.170-177). 

Vecka 42, Undervisning om: Vetenskapsmän och uppfinnare samt Upplysningen (PULS HISTORIA s. 178-181). + Undervisning om den politiska makten på 1700-talet. Ulrika Eleonora, Hattar och möss, Introduktion av Gustav III (PULS HISTORIA 182- 185).

Vecka 43, Undervisning om Gustav III sista föreställning och Gustav IV Adolf. England blir Storbritannien, de första industrierna, USA föddes och Franska revolutionen. (PULS HISTORIA s. 186-191).

Vecka 45: Repetera inför kunskapskoll 1700-talet.

Vecka 46: Kunskapskoll historia vecka 46 (torsdag 6a och fredag 6b) Undervisning om: Napoleon, introduktion 1800-talet, befolkningen ökar snabbt, alla barn ska gå i skolan, kvinnor och barn i städerna, barnhus och fosterhem (PULS HISTORIA s. 192+ 194-201). 

Vecka 47: Undervisning om industrialismen, Människor och maskiner, Tåget kommer! På väg mot ett rättvisare Sverige (PULS HISTORIA s. 202-205).

Vecka 48: Undervisning om kolonialismen (PULS HISTORIA s. 206-207) och kunskapskoll om 1800-talet (behövs inte förberedas hemma).

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

Genom att delta aktivt på lektionerna med att ställa frågor och svara på frågor, delta i klassdiskussioner  samt göra klart uppgifter och lämna in.

Genom två kunskapskollar i historia (vecka 45 och vecka 48). 

 

 

 

Uppgifter

 • Inför kunskapskollen i historia vecka 46

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: