Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad kan jag läsa i en nyhetstidning?

Skapad 2020-09-27 19:33 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Tidningarnas värld är oändlig! Tidningar har funnits sedan många hundra år tillbaka för att sprida just nyheter. Det finns nyheter överallt och hur tar man sig an de olika texterna? Detta är några av de saker vi kommer att träna på.

Innehåll

Begrepp:

nyhetsnotis, nyhetsartikel, reklamannons, ingress, brödtext, bildtext, rubrik, konsekvens

Dessa förmågor kommer tränas och läras på följande vis:

- genom att vi tillsammans går igenom de olika strukturerna för hur man kan läsa och skriva en nyhetsnotis, nyhetsartikel och reklamannonser. Detta tränar vi bland annat genom att använda oss av nyhetstidning. I tidningen kan vi ta fram de olika strukturerna tillsammans med en lärkamrat och på egen hand. Utifrån tidningarna kommer du träna dig på att förklara vad som är nyckelstrukturer och vad du kan utelämna, på egen hand och tillsammans med läkamrat.

- genom att vi gemensamt går igenom hur man använder språket i reklamannonser kan vi se vad syftet är med reklamen. Detta tränar vi bland annat genom att tillsammans, se grundstrukturer (olika typer av reklamer).

- genom att vi gemensamt, lärpar och enskilt tränar oss på att se likheter och skillnader i de olika strukturerna. Detta tränar vi bland annat genom Venn-diagram.

Material/digitala medel:

- Skrivarskolan
- Classroom
- Drive
- Nyhetstidningar
- Lilla aktuellt
- Internet

Dina förmågor kommer att bedömas på följande sätt:

- genom att du tillsammans med en lärkamrat skriver en reklamannons med de olika strukturerna som är typiska för reklam.

- genom att du skriver en notis utifrån en nyhet från lilla aktuellt.

- genom att du på egen hand reflekterar över likheter och skillnader som du visar via ett Venn-diagram.

Uppgifter

 • Artiklar och notiser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Vad hittar du i en nyhetstidning?

Rubrik 1

Aspekt 1
Eleven kan med stöd skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Aspekt 2
I texterna använder eleven med stöd grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Aspekt 3
Eleven har med stöd skrivit sammanställningar och de innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven har skrivit sammanställningar och de innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven har skrivit sammanställningar och de innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven har skrivit sammanställningar och de innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: