Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljöhjältarna

Skapad 2020-09-28 07:17 i Älgens förskola Munkedal
Förskola
Systematiska kvalitetsarbetet

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Efter våra promenader till skogen som är närliggande till förskolan har vi upptäckt att det ligger mycket skräp slängt där. Barnen undrar vem som lagt det där och varför personen inte lagt det i soptunnan. Vi har samtalat om att man inte får slänga skräp i naturen och pratat mycket kring detta efteråt. 

Vid en annan promenad till Örekilsparken hittade vi att det fanns påsar som är till för att plocka skräp man hittar. Barnen visade intresse för att plocka skräp och många samtal kring vart skräpet ska vara kom upp även då. 

Vi har därför valt att arbeta med hållbar utveckling och barnen ska nu bli våra miljöhjältar där de kommer lära sig återvinning, vikten av att slänga skräp osv. 

 

Mål

Eget formulerat mål

Barnen är delaktiga genom att vi varje dag kommer komma i kontakt med just hållbar utveckling. Slänga skräp på förskolan i olika avfallskärl, gå till återvinningsstationen, skriva brev till skräpmaja osv.

Läroplanens mål

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället" (Lpfö 18)

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra," (Lpfö 18)

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling," (Lpfö 18)

 

Barnens erfarenheter

Som beskrivet i kartläggning visar barnen redan intresse för just hållbar utveckling, då de vet att man inte får slänga skräp i naturen. Utanför förskolan finns en återvinningsstation där barnen vet att man går för att slänga skräp, de vi vill utveckla är dock vilket skräp ska ligga i vilken tunna samt att ha kärl på förskolan för att få det synligt i vardagen och att barnen ska bli medvetna om att sopsortera. 

 

Insatser - åtgärder för att nå målet

Arbetslaget planerar att ha en återkommande person genom hela kvalitetsarbetet, skräpmaja. Där barnen ska få skriva brev eller spela in en film där vi lär skräpmaja om vad man gör med skräpet, hur man återvinner osv. 

Vi kommer köpa in avfallskärl där barnen själva ska få sopsortera på förskolan och 1 gång i veckan gå till återvinningsstationen för att tömma varje kärl. 

Barnen blir delaktiga genom att vi tillsammans återkopplar till skräpmaja, det är barnens ord som ska stå på brevet tex. Återvinning på förskolan och även gå till återvinningstationen. 

Barnen kommer vara uppdelade i 2 samlingar. 1-3 år i ena och 4-5 år i andra. Detta för att kunna bemöta dem på deras kunskapsnivå.

Vi kommer se på filmklipp om återvinning och om vart skräpet tar vägen. 

Vår blue-bot som vi har på förskolan kommer användas där barnen får träna på programmering och logiskt tänkande. Det kommer finnas bilder på sopsorteringskärlen och barnen ska programmera blue-bot som har ett material på sig (i form av en bild) att gå till rätt kärl. 

Skräpplockarpromenader kommer göras under arbetet, där vi har med oss handskar barnen får ta på sig och var sin påse där det får lägga skräp det hittar under promenaden. Pyssla med en del av skräpet har barnen möjlighet att göra, på så sätt får barnen lära sig om återanvändning. 

Vi kommer ha samlingar i smågrupper där vi återigen samtalar om vikten av att sopsortera, vilken skräp som ska vara vart osv. Genom att ha en mindre grupp kan alla barn komma till tals och vi kan på så sätt se hur utvecklingen har skett. Även under arbetets gång kommer det bli tydligt om barnen lärt sig om just vilket material som ska ligga i vilken kärl. 

Hur målet ska utvärderas

I mindre grupper tillsammans med barnen för att höra vad barnen lärt sig under arbetets gång. 

 

Teoretisk bakgrund

Vid Kahriman-Ozturk m.fl. (2012) studie framkom det att det är vid de tidiga åren som barnen skapar sitt förhållningssätt gentemot hållbar utveckling.

 

Dokumentation

Vi kommer dokumentera på unikum till gruppen och det enskilda barnet under arbetets gång. Reflektionsprotokollet kommer vi använda oss av kontinuerligt. 

Barnen kommer att vara delaktiga genom att vara med i vissa dokumentationer vi gör. Gå in på unikum tillsammans med barnen för att kolla på dokumentationer vi gjort och samtala om vad som hände. 

 

Samverkan med vårdnadshavare

Genom kontinuerlig dokumentation på unikum kommer föräldrarna få en inblick i vårt arbete. 

Det kommer även vara synligt på väggen ovanför det låga bordet om vad vi arbetar med.

 

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: