👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fyrens Projektstart HT 2020-VT 2021

Skapad 2020-09-28 08:35 i 103221 Förskolan Skeppet Stockholm Östermalm
Kretslopp. Vi lever tillsammans på jorden. Vi behöver naturen och naturen behöver människan.
Förskola
Det här är det första underlaget där vi i arbetslaget skriver vår projektstart utifrån enhetens gemensamma tema, "Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden".

Innehåll

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.

 

 

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

Samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

 

Skriv er projektplanering 

 

 Kretslopp 

 

 

Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att värna om planetens resurser

 

Vi vill att barnen ska förstå att vi lever tillsammans på jorden vi behöver naturen och naturen behöver människan.

 

Området kommer att sättas igång med att titta på kastanjens kretslopp. Vi upptäcker och undersöker trädet på olika sätt, om och om igen.

VT 2021 Vi utvecklar vidare genom att börja plantera fröer och kärnor med barnen. "Från bord till jord och åter till bord".

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18