👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ankarets utbildning och undervisningsplan - Naturvetenskap

Skapad 2020-09-28 08:56 i 223231 Förskolan Hamngården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
På Ankaret så vill vi ge barnen olika upplevelser i naturen. Vi kommer att arbeta med de olika årstiderna. Under de olika årstiderna kommer vi utforska olika händelseförlopp med experiment, skapa och använda oss av litteratur. Varför vi valt att arbeta med just naturvetenskap är för att vi upplever att det innefattar flera olika ämnen. Barnen kommer kunna få kunskap i bland annat, teknik, kemiska processer, naturlära och om allemansrätten.

Innehåll

Utbildningsplan (Projektplan)

Utbildningsplanen beskriver varför vi tänker planera utbildningen utifrån ett visst läroplansområde eller mål i VP. Den innehåller även frågor för uppföljning och analys, samt en tidsplan för arbetet.  

Videon med Ann-Pihlgrens föreläsning finns med för att inspirera och sätta ramarna för er teoretiska grund.

 

 

 

Syfte:

Varför startar detta projekt? 

Barnen har visat ett stort intresse för djur, natur och hur olika saker I vår vardag fungerar. De är intresserade av att utforska och lära sig mer om det  som vi möter naturen och i vardagen och hur allting hänger ihop.

Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Barnen har visat stort intresse i ämnet naturvetenskap i många olika situationer. Vi har pratat om och tagit upp information om djur, natur och olika kemiska processer. Barnen har uttryckt att de vill veta mer om olika djur och ställer frågor. De önskar mer av experiment samt att pröva nya kemiska processer. 

 

Hur främjar vi barns språkutveckling?

I arbetet med naturvetenskap, får alla barn möjlighet att prata, fråga och uttrycka tankar och funderingar. Genom att lyssna, svara och forska tillsammans, har barnen möjlighet till att lära sig nya ord och begrepp. Vi kommer att arbeta både i liten och stor grupp, så att alla barn har möjlighet till att prata, fråga och lära av varandra.

 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Vi vill att barnen ska få upptäcka naturvetenskap på en nivå som de förstår och få erfara naturens växlingar under de olika årstiderna samt möta olika djur i vår natur. De ska få möjlighet till att utveckla sina kunskaper, tankar och idéer efter sina egna förutsättningar samt tillsammans med andra. Vi vill även utmana barnen till att söka ny kunskap, pröva nya idéer och utveckla sina kunskaper.

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten 

§ 2

§ 29

§ 31

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

3 - 7 tillfällen i veckan samt vid intresse och behov när det passar

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vi kommer att vistas ute till stor del och till viss del inomhus beroende på väder.  

Vi kommer att göra naturpromenader samt besöka skog och annan natur.

Vi kommer att använda oss av luppar, förstoringsglas, provrör etc. 

Material finns tillgängligt i vår skapandehörna, där vi använder natur- och återvinningsmaterial till stor del.

Vi kommer att använda oss av olika ingredienser som finns i hem och förskola samt material från vår natur.

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Diskussion och berättande  i både liten och stor grupp.

Ord och begrepp inom naturvetenskap, där vi benämner och uttrycker ord och förklarar begreppen. 

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla

Hur ska projektet dokumenteras?

Dokumenteras med bild, film, text och barns kommentarer. En del dokumentationer kommer att sättas upp på valda platser inne på Ankaret och på vår dokumentationsplats i hallen. För att barnen ska kunna se sina egna lärprocesser så kommer vi att ge dem öppna frågor och samtal kring det som vi pratar om just då. 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Genom att dokumentera med bild och text, som vi reflekterar kring både individuellt och i grupp. det kommer även ske via grupplärloggar och i deras individuella lärloggar. 

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Utflykter, skapande, söka information via internet, experiment, sagor, berättande samt diskussioner kring upptäckter.