Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola & Fritidshem - Unika möjligheter

Skapad 2020-09-28 10:35 i Framtiden | Förskola & Fritidshem Fristående förskolor
Förskola
På Framtiden har vi både Fritidshem och Förskola. Det innebär förhållandevis unika utmaningar, men framförallt möjligheter

Innehåll

På Framtiden har vi både Förskola och Fritidshem, vilket innebär unika utmaningar, men framförallt stora möjligheter. Fritidsbarnen är stora förebilder, som gör många aktiviteter möjliga för förskolebarnen. Det skapar en naturlig arena för respekt och hänsyn vilket bidrar till en växande känsla för ansvar för såväl fritidsbarn som förskolebarn. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: